Stort sett en positiv utvikling

Av de ondartede blodkreftsykdommene finnes akutt myelogen leukemi, akutt lymfatisk leukemi, kronisk myelogen leukemi, kronisk lymfatisk leukemi, myelomatose og lymfekreft. Flere av disse har i løpet av de siste 20 årene hatt store medisinske fremskritt, som i stor grad skyldes nye og bedre medisiner.

– Myelomatose, eller benmargskreft, var for noen år siden en meget alvorlig diagnose å få. I dag er mulighetene til behandling betydelig bedre, og leveutsiktene er minst dobbelt så gode som tidligere, forteller Anders Waage som er overlege og professor ved Avdeling for blodsykdommer ved St. Olavs Hospital/NTNU.

I enda større grad gjelder det kronisk myelogen leukemi (KML) hvor 95 prosent av de rammede i dag blir langtidsoverlevere uten spor av sykdommen.

For akutt lymfatisk leukemi har utsiktene blitt bedre ved å gi de gamle medikamentene på en litt annen måte, mens for akutt myelogen leukemi venter man fortsatt på at det skal skje forbedringer.

Tilfeldigheter og uflaks

Hvorfor har akkurat jeg fått denne kreftsykdommen, lurer de fleste pasienter på. Det viktigste svaret er tilfeldigheter og uflaks. Her har ingen ytre helse- og miljøfaktorer påviselig innvirkning, og det er heller ikke arvelig selv om det er en svak opphopning i familier.

– Det er hovedsakelig to ting som avgjør hvem som blir kurert eller lever lenge med sykdommen, og hvem som dør tidlig. For det første er biologien i sykdommen svært avgjørende. Noen har en mer aggressiv form, andre har en snillere sykdom. Det andre er behandlingen vi har for de ulike sykdommene, forteller Waage. 

De viktigste fremskrittene for blodsykdommene skyldes utvikling av nye medikamenter, benmargstransplantasjon og endret rekkefølge og kombinasjon av gamle medisiner. Et viktig bidrag i behandlingen av en undergruppe av akutt myelogen leukemi har kommet fra kinesisk tradisjonell medisin.

Utfordringer

Symptomene som følger de ondartede blodsykdommene er allmenne og ligner symptomer som også følger flere vanlige og ufarlige sykdommer.

– Det kan være en følelse av slapphet, infeksjoner, økte hudblødninger og smerte i skjelett og rygg. Dette er jo vanlige symptomer og går oftest over av seg selv. Det er virkelig uflaks hvis det viser seg at de skyldes en alvorlig blodsykdom.

Det foregår omfattende forskning på alle blodfkreftsykdommer. Hovedoverskrifter for forskningen er å finne mekanismer i cellene som gjør at en normal celle blir til en kreftcelle, og videre om det er mulig å finne medikamenter som kan motvirke overgangen eller på annen måte motarbeide eller drepe kreftcellene. Cellene har et utall av måter de kan bli til en kreftcelle på.

– Vi kan, som vi har sett de siste årene, få gjennombrudd for enkelte sykdommer, men vi finner ingen enkel felles løsning for alle kreftformer, avslutter Waage.