Andreas Stensvold er en av de fremste ekspertene i Norge på nyrekreft. Som avdelingssjef ved kreftavdelingen på Sykehuset i Østfold, følger han utviklingen tett.

- Det har skjedd mye positivt for pasienter med nyrekreft, spesielt ser vi en god utvikling innen medisinene for pasienter som har nyrekreft med spredning. Vi har fått tilgang til en rekke nye medikamenter som vi ikke hadde tilgang til for bare åtte-ti år siden. Forskningen er også veldig lovende innen medisiner som bruker kroppens eget immunsystem for å drepe kreftceller.

Spredning øker alvoret

Det er mellom 750 og 800 tilfeller av nyrekreft i Norge i året, og det er alder som er hovedårsaken. Jo eldre du blir jo høyere sjanse har du for å få en kreftsykdom. Snittalderen for nyrekreft ligger i overkant av 60 år.

Alvorlighetsgraden varierer veldig fra pasient til pasient, og det er spredningen som avgjør hvor alvorlig det er, fortsetter Stensvold.

- Hvis man ikke får spredning kan det gå veldig bra, da fjerner man den nyren som er blitt angrepet ved en operasjon. Et menneske lever helt fint med bare en nyre. Noe av det som gjør behandlingen av akkurat nyrekreft vanskelig, er at cellegift ofte ikke virker for nyrekreftpasienter, så man er nødt til å bruke mye mer målrettet behandling på disse pasientene. Og dette har jo heldigvis kommet de siste ti årene. Nå kommer det en del nye medikamenter innen immunterapi, og det skal bli spennende å se om Norge holder følge med resten av verden i denne utviklingen.