Det er leder for Oslo myelomatosesenter, Fredrik Schjesvold, som snakker. Han snakker om myelomatose, eller benmargskreft - den vanligste kreftformen i Norge med omtrent 400 nye tilfeller i året, og cirka 3000 rammede totalt.  

Ekstremt god utvikling

På 2000-tallet hadde sykdommen begrenset med behandlingsmuligheter, og var uhelbredbar. Nå, femten år senere, har man fått mange nye legemidler som foreløpig har gitt nær en fordobling av overlevelse. I det fjerne skimter man også muligheter til å kurere enkelte.

– I 2015 ble det godkjent hele fem nye medikamenter, og det kommer stadig flere. Det har vært en ekstremt god utvikling. Man kan nærmest si det har vært en eksplosjon av muligheter for denne sykdommen, sier Schjesvold.

21 august går enda et nytt medikament opp til beslutningsforum, og i september enda ett til. Om de blir godkjent vil det skrives inn som enda et fremskritt, og en god nyhet for berørte.

– Dette er gode og anerkjente medikamenter som vi vet gir overlevelsesgevinst, og det er viktig for rammede at disse kommer. De kommer ikke til å kurere sykdommen, men de vil kunne gi flere et lengre og bedre liv, forteller han videre.

Viktig med nye legemidler

For femten år siden var det eneste man hadde av behandling gammeldags cellegift. Denne gikk hardt utover benmargen, og for myelomatose, som preges av tilbakefall og repeterte behandlinger, var ikke cellegift den ideelle behandlingen. Cellegift som behandling ved hvert tilbakefall gjorde benmargsfunksjonen dårligere og dårligere, og til slutt kunne den slutte å fungere. Skjelettet ble svært nedbrutt og det innebar mye smerte.

– Det er en helt annen verden for myelomatosepasienter nå. I dag har vi medisin som gjør behandlingen mindre smertefull, og benmargen blir ikke like belastet. Myelomatose var helt klart en mye mer smertefull sykdom før, sier Schjesvold.

Muligheter for kurasjon

Benmargskreft er en sykdom man ikke kan bli ordentlig kvitt. I alle fall er det det man tidligere har trodd. Nå begynner man å ha tro på at enkelte pasienter med mild sykdom kan kureres.

– Det man tror er at man med de medikamenter som finnes i dag har mulighet til å kurere enkelte pasienter. Mange av medikamentene er dog ikke refundert og kan ikke brukes enda, men om man kunne brukt alt som er tilgjengelig i dag, på en optimal måte, så er det mange som tror, inkludert meg, at en subgruppe av pasienter med mild sykdom kan bli helt kvitt sykdommen.