• I 2015 fikk 3324 kvinner brystkreft i Norge.
 • Det er den totale mengden alkohol som er avgjørende for kreftrisikoen. Det finnes ikke en trygg, nedre grense for hvor mye alkohol du kan drikke med tanke på kreftrisiko.
 • Drikker du i gjennomsnitt mer enn én alkohol- enhet per dag, øker risikoen for å få brystkreft.
 • Alkohol er en av de viktigste risikofaktorene for kreft i lever, munn, svelg, strupe og spiserør
 • 1 enhet alkohol = 12 g alkohol = 0,25 promille. Det tilsvarer:
  • En flaske (33 cl) øl
  • Et lite glass vin (12,5 cl)
  • Et enda mindre glass sterkvin (7,5 cl)
  • Et veldig lite glass brennevin (4 cl) 

Når koste du deg sist med et glass vin? Er du som stadig flere norske kvinner, er det kanskje ikke veldig lenge siden. Vi drikker 40 prosent mer alkohol i dag enn for 20 år siden. Og selv om det fortsatt er menn som drikker mest, er det kvinner og eldre som står for økningen.

- Det er i dag en helt annen drikkekultur når venninner i 40-åra møtes enn når deres bestemødre møttes, sier Kirsten Haugland leder for forskning og forebygging i Kreftforeningen.

En undersøkelse TNS gallup har gjort for Kreftforeningen viser at stadig flere drikker alkohol på venninnekvelder, hjemme i ukedagene og i forbindelse med jobb. Undersøkelsen avslører også at få kjenner til kreftrisikoen.  

- Kun 3 av 10 kvinner tror at alkohol har en sammenheng med kreft. Det betyr at vi har en informasjonsjobb å gjøre, sier Haugland.

Øker risikoen for brystkreft

Det er store helsegevinster ved å drikke mindre. Flere europeiske studier viser at mellom fire og åtte prosent av brystkrefttilfellene kan tilskrives alkohol. Overlege og forsker Kristina Kjærheim ved Kreftregisteret peker på at opptil 260 brystkrefttilfeller i Norge kunne vært unngått uten alkohol. Det ville også blitt en reduksjon i antall tilfeller dersom alle kvinner drakk litt mindre enn de pleier.

- Risikoen øker desto mer du drikker, men det betyr også at risikoen reduseres når vi drikker mindre enn vi pleier. Dersom vi nå hadde sett en trend, der kvinners alkoholinntak går ned, ville vi antageligvis sett dette på brystkreftstatistikken i årene fremover, sier Kjærheim.

Hun peker på at vi ikke kjenner til hvorfor alkohol øker risikoen for brystkreft i detalj, men at det sannsynligvis er flere mekanismer som spiller inn.

-Alkohol brytes ned i kroppen til et kjent kreftfremkallende stoff, acetaldehyd. Brystkreft er dessuten en hormonrelatert kreftsykdom, og vi vet at alkohol påvirker østrogennivået, sier hun.

Kjærheim sier det er bekymringsfullt at så få kvinner kjenner til sammenhengen mellom alkohol og kreft.

- Denne sammenhengen har vært kjent i et par ti år, minst. Men det er en ubehagelig sannhet. Alkohol forbindes gjerne med positive opplevelser i sosiale sammenhenger. Derfor er det kanskje ikke så overraskende at denne informasjonen lett blir oversett og ignorert.

Ett glass mindre gir færre krefttilfeller

Kirsten Haugland i Kreftforeningen peker på at det er den totale mengden alkohol som er avgjørende for kreftrisikoen.

- Om det er vin, øl eller sprit som drikkes, har lite å si. Det finnes heller ikke en trygg, nedre grense for hvor mye alkohol du kan drikke.

Haugland er opptatt av at det finnes flere gode alkoholfrie alternativer.

-Hva med å bytte ut et glass vin med en alkoholfri drink neste gang? Du finner flere gode oppskrifter på Kreftforeningens nettsider, avslutter Haugland.

Alkohol øker også risikoen for flere andre kreftformer. I tillegg til brystkreft har både kvinner og menn økt risiko for å få kreft i tykk- og endetarm. Et regelmessig og høyt alkoholforbruk gir også økt risiko for kreft i lever, munn, svelg, strupe og spiserør.