Hvert år får omlag 200 barn og ungdom kreft i Norge. Fire av fem barn overlever og prognosen ved barnekreft har økt fra omkring ti prosent overlevelse før 1970 til nærmere 80 prosent de seneste år, og de Nordiske land ligger i toppsjiktet internasjonalt med tanke på behandlingsresultater.

Kreft hos barn er heldigvis sjelden, og en er derfor avhengig av samarbeid for å oppnå kunnskap og kunne vurdere behandlingsresultater. Innen barnekreftbehandlingen er det et nært samarbeid mellom de nordiske landene, og alle barn og ungdom opp til 18 år blir behandlet etter de samme behandlingsprotokollene. Uten dette samarbeidet og den forskningen som er gjort i Norden, hadde det ikke vært mulig å gi så god behandling til barn med kreft i Norge.

Å behandle et spedbarn eller en tenåring med kreft, er noe helt annet enn å behandle en voksen med kreft.

Behov for økt kunnskap

I dag eksisterer det et sterkt forskningssamarbeid mellom de nordiske landene hvor Norge ikke har bidratt med forskning på barn og ungdom på lik linje med de andre. Dette ønsker Barnekreftforeningen å endre på.

Barnekreft er ikke det samme som voksenkreft og barn rammes av andre typer kreft enn voksne. Behandlingen er ofte komplisert og sammensatt og kan føre til behandlingsrelaterte komplikasjoner. Dette gjør at barnekreftbehandling er svært krevende og det trengs hele tiden økt kunnskap om hvilken behandling som gir best resultater, uten at bivirkningene blir for store. Det er derfor et stort behov for forskning på området.

Setter fokus på barnekreft

Norge er et ressurssterkt land som kan ta en større del av dette ansvaret. Å behandle et spedbarn eller en tenåring med kreft, er noe helt annet enn å behandle en voksen med kreft. Foruten det åpenbare, at kroppsstørrelse og -sammensetning er annerledes, er også den følelsesmessige modenheten annerledes. Ikke minst skal et barn leve mesteparten av livet sitt etter kreftsykdommen. Det er viktig å gi barn en meningsfull hverdag og fokusere på det som fortsatt er friskt hos barnet.

September er måneden for å skape bevisstgjøring rundt barnekreft. Barnekreftmåneden skal sette fokus på ulike typer kreft som hovedsakelig rammer barn, overlevelse og ikke minst hjelpe til å samle inn støtte til forskning og støtte til familiene.