En stor andel av blod som gis til blodbanken gis til kreftpasienter. Blodgivere har bidratt til å redde livet til ti år gamle Angelica.

Angelica ble akutt syk høsten 2012. Det bar rett på sykehus, og innen 24 timer var hun innlagt med diagnosen leukemi, og en alvorlig tilleggsdiagnose som heter Philadelphia Cromosome, forteller hennes mor, Ida Simonsen.

- Hun gikk gjennom en to års standardbehandling og ble friskmeldt. Dette mye takket være gjentatte blodoverføringer. Cellegiften gjør at blodverdiene blir lavere, så hun var avhengig av påfyll av både blod og blodplater mellom cellegiftkurene.

Tilbakefall

Tiåringen var friskmeldt i bare drøye to måneder før hun fikk tilbakefall. Denne gangen var det alvor. Rett før jul fikk de vite at det ikke var noen vei utenom stamcelletransplantasjon.

- Et tilbakefall kommer jo fordi den første behandlingen ikke var kraftig nok til å slå kreften totalt tilbake. Nå måtte man til med nye cellegiftkurer, og starte forbehandling, for å slå kreften tilbake en god del før man kunne sette i gang stamcelletransplantasjon. Vi visste at hun måtte få stamceller fra donor, fordi hennes søsken ikke hadde lik vevstype som henne. Sykehuset kontaktet det internasjonale donorregisteret, og en prosess med å finne donor ble satt i gang.

Transplantasjonen var planlagt til slutten av april. Hun hadde cellegiftkurer i hele januar og februar, og var innlagt til den nest siste kuren i begynnelsen av mars da kroppen plutselig sa stopp.

- Den lille kroppen fikk store skader på grunn av totalmengden med cellegift, og hun ble overført til barneintensiven på Rikshospitalet med livstruende blodforgiftning. Hun fikk total organsvikt i alle organer og ble lagt i kunstig koma, med respirator, dialysemaskin og hjertemedisiner.

Tøffe måneder

Angelica ble liggende sånn i over to måneder. Kroppen holdt på å kollapse, og legene hadde ikke mye tro på at hun skulle overleve.

- Da hun var på det aller sykeste, hadde hun kontinuerlig drypp av blodplater hele døgnet en periode, og da fikk vi vite at hun trengte blodplater fra 30 givere hver dag.

Under intensivoppholdet utviklet hun også en farlig tilleggssykdom som heter HLH (Hemofagocytisk lymfohistiocytose), der immunforsvaret driver kannibalisme på seg selv. Dermed var det vanskelig for kroppen å komme i gang med egen produksjon av blodplater. Transplantasjonen ble utsatt fire ganger til sammen, da hun hadde fått så store skader at det var nødvendig med tre måneders rehabilitering før de kunne gå videre med forberedelsene.

- Vi må være sterke og trygge for den lille jenta vår - vi skal dra henne gjennom dette.

- Hun tilbrakte hele sommeren har på Ahus, og i den perioden har hun fått mye medisiner og overføring av både blod og blodplater flere ganger.

Den 13. august ble hun overført til Rikshospitalet for stamcelletransplantasjonen.

- Da var det først en uke med høye doser cellegift, for å bryte ned immunforsvaret. Stamcellene ble transplantert 21. august, og nå er hun på isolat inntil de nye stamcellene begynner å jobbe i kroppen og produsere ny benmarg, og nytt immunforsvar dannes. I denne perioden kan det også oppstå mange komplikasjoner, når man er uten immunforsvar. Så vi er ikke i mål ennå.

Hjemme i immunisolat

Angelica er nå kommet hjem fra sykehuset men er fortsatt i immunisolat etter transplantasjonen.

- Hun vil ligge seks måneder i hjemmeisolasjon etter transplantasjonen og har fått en del varige skader på korttidshukommelsen under intensivoppholdet. Hun har derfor bruk for sine foreldre døgnet rundt, men vi er takknemlig for all hjelp vi har fått fra sykehuset. 

Varige skader kommer til å prege Angelica i fremtiden.

- Nå gjenstår langvarig opplrening og utredning av PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) for tilretteligging av fremtidig skolehverdag. Livet blir aldri mer som før, men vi har jenta vår i live. Alle er ikke så heldig.

Ida Simonsen har valgt å dele sine opplevelser og erfaringer i sin bok om mestring ved sykdom. Boka, Angelica, historien om en engel og mamman hennes – Ida Simonsen, gir en overlevelsesguide om man kommer i en alvorlig situasjon, men også om åpenhet og mestring.