Radforsk ble opprettet i 1987 som en selvstendig stiftelse. Det betyr at de ikke har noen eiere, men at de verdiene som stiftelsen skaper går tilbake til kreftforskningen. Da radforsk ble startet ble de satt opp som en TTO (Technolgy Transfer Office), men i 2006 ble TTO-oppgavene overtatt av det som i dag heter Invento.  

- Da stiftelsen ble etablert var det med en egenkapital på en million kroner som var et lån vi har tilbakebetalt for lenge siden. Siden har ikke stiftelsen mottatt penger eller støtte fra noen. Vi har skapt alle de verdiene vi har på egenhånd. I den perioden vi har eksistert har vi tilført oppfinnere og forskningsmiljøet cirka 190 millioner kroner, og i dag er egenkapitalen vår 300 millioner, sier Jonas Einarsson som er administrerende direktør i Radforsk.

Bygge næring basert på forskning

Radforsk sin viktigste oppgave er å bidra til å bygge næring basert på norsk kreftforskning, samt å legge rammevilkårene bedre til rette for innovasjon og kommersialisering.

- I dag har vi tretten bedrifter i porteføljen vår. Dette er bedrifter som vi også er medeiere i. Samtlige av disse er basert på norsk kreftforskning og alle er fokusert på de to hovedområdene immunterapi og personalisert medisin, forteller Einarsson.

Radforsk er med på å identifisere de beste ideene og er gjerne den aller første investoren i de nye selskapene. Listen over selskaper som Radforsk har vært med å utvikle har rukket å bli lang. Her finner vi selskaper som Photocure, Algeta, Vaccibody og Ultimovacs for å nevne noen av dem.

- Den andre hovedoppgaven vår er å legge til rette for bedre rammevilkår for forskere, klinikere, oppstartsbedrifter og pharmaselskaper i Norge for å bygge en norsk næring. Sentralt i dette har vært utviklingen av Oslo Cancer Cluster og Oslo Cancer Cluster innovasjonspark, som begge var prosjekter som lå under Radforsk i starten, fortsetter han.

Foto: ©Hufton+Crow

Økt investeringsinteresse

Å bygge nettverk der kapitalen treffer de gode ideene har vært viktig for å kunne bidra til å utvikle denne nye næringen.

- Dette har vi arbeidet med i 17 år, men de siste årene ser vi at interessen har økt ganske betydelig for denne typen investeringer. Bare i løpet av det siste året har våre porteføljeselskaper hentet inn i størrelsesorden halvannen milliard kroner. En viktig del av jobben vår går på nettopp å koble investorene med forskingsmiljøene og presentere ideene på en slik måte at partene får tillit til hverandre. I tillegg arbeider vi også inn mot sykehuset slik at samarbeidet skal bli best mulig mellom sykehuset og oppstartsselskapene.

- Når vi er med på å opprette nye selskaper, går vi gjerne inn ulike roller i styret, og vanligvis er vi veldig aktive i slikt arbeid, ofte som styreleder eller arbeidende styreleder i de første årene. På den måten blir vi veldig delaktige i å bygge opp selskapene helt fra bunnen av. Men etter hvert som selskapene utvikler seg og får sitt eget management, så toner vi ned den rollen vi har.

Forskning i verdensklasse

Innen immunterapi og personalisert medisin er den norske kreftforskningen helt i verdenstoppen.

- Vi har lagt et fantastisk fundament for noe som kan bli et nytt industrieventyr for Norge. Mange av de selskapene som vi stiftet for fem til åtte år siden leverer nå kliniske data, noe som vil si at de leverer data på hvordan det går med pasientene som de behandler. Utviklingen ser veldig lovende ut for denne virksomheten fremover, så jeg tror vi har mange spennende år foran oss også, avslutter Einarsson.