Aleris Helse har et eget urologisk senter i tilknytning til sykehuset på Frogner i Oslo, som også har eget
kreftsenter. Forskningssamarbeid er viktig for å kunne tilby norske pasienter best mulig diagnostikk og
behandling av kreft. Gjennom samarbeidet med Karolinska Institutet er Aleris Helse med på å drive kreftforskningen videre.

Prostatakreft er ifølge Kreftregisteret den kreftformen som rammer flest menn i Norge.

Rundt en av åtte menn vil få påvist prostatakreft i sin levetid. Prostatakreft har svært varierende karakter hos forskjellige pasienter. Hos noen er kreften av en aggressiv type som  krever behandling, mens hos andre er kreften lite aggressiv og man kan leve med den uten at den viser tegn til spredning.

I dag benyttes i stor grad blodprøven PSA for å oppdage prostatakreft.

- Ulempen med PSA er at den ikke skiller mellom ufarlige tilstander og kreft, og kan derfor ofte gi falsk alarm. En annen svakhet er at en lav PSA-verdi ikke nødvendigvis utelukker en aggressiv kreftform. Dette kan føre til at menn som ikke har kreft, eller som har en kreftform som ikke trenger behandling, gjennomgår unødvendig utredning som kan gi alvorlige bivirkninger, sier urolog Espen Kvan i Aleris.

Mer treffsikker utredning

STHLM 3-studiene undersøker effekten av en ny test som skal kunne vurdere den individuelle risikoen for å utvikle prostatakreft hos menn. STHLM 3-studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet Lancet Oncology. Blodprøven kombinerer ulike proteinmarkører og genetiske markører, og dette settes i sammenheng med kliniske data for å bedømme den individuelle risikoen for prostatakreft. Forskningsresultater tyder på at denne nye prøven er langt bedre enn dagens PSA-test.

Færre vevsprøver

Vevsprøver av prostata er som oftest nødvendig for å avklare om det foreligger prostatakreft. Den tradisjonelle metoden innebærer at man, veiledet av ultralyd, tar ti til tolv vevsprøver av den delen av prostata som vender ned mot endetarmen. Med denne metoden kan man overse kreft i andre deler av prostatakjertelen, og det har derfor blitt vanligere å foreta en MR-undersøkelse før man tar vevsprøvene.

- Målet med studien er å gjøre utredning av prostatakreft mer treffsikker, så man ikke overbehandler lite aggressiv kreft, eller underdiagnostiserer aggressiv kreft.

En radiolog tolker MR-bildene og markerer mistenkelige områder i prostata som han ønsker at urologen skal undersøke med vevsprøve. Et avansert datasystem kombinerer deretter MR-bildene med ultralydbildet live under prøvetakingen. På denne måten vil urologen være sikker på at det er de tidligere markerte områdene i prostatakjertelen som tas prøve av.

I STHLM 3-MR studien ønsker man å undersøke om det er tilstrekkelig kun å ta noen få vevsprøver fra de deler av prostata hvor MR-undersøkelsen gir mistanke om sykdom. I så fall vil pasienten trenge færre vevsprøver.

- Målet med studien er å gjøre utredning av prostatakreft mer treffsikker, så man ikke overbehandler lite aggressiv kreft, eller underdiagnostiserer aggressiv kreft, forklarer Kvan. Alle pasienter som skal utredes med MR og vevsprøver av prostata ved Aleris i studieperioden vil få tilbud om å delta i studien og mer informasjon om prosjektet.