- Svært mange av legemidlene som brukes i behandlingen av barn er ikke godkjent til bruk hos barn, men er testet ut på voksne. Det er viktig å huske på at barn ikke er små voksne og at det er nødvendig å teste ut medikamentene på riktig målgruppe, sier Heidi Glosli.

Hun er barneonkolog ved Oslo Universitetetssykehus og medlem av NorPedMed, et norsk nettverk som er etablert for å øke antall legemiddelstudier på barn i tråd med internasjonale anbefalinger. Kliniske studier gir pasienter tidlig tilgang på nye behandlingsformer. Det har også vist seg at deltagelse i kliniske studier gir bedre behandlingsresultater.

Flotte resultater

Glosli viser til en studie gjort ved Radiumhospitalet der behandling med genterapi er testet på barn med tilbakefall av leukemi. Behandlingen går ut på å hente ut og genmodifisere pasientens immunceller slik at de går til angrep på kreftcellene når de føres tilbake i kroppen igjen. På den måten brukes pasientens eget immunforsvar til å bekjempe sykdommen. Resultater fra en tilsvarende studie i USA viser at kreften i 90 prosent av tilfellene går helt eller delvis tilbake. Prognosene for disse barna har til nå vært svært dårlige og mange responderer ikke på behandling med vanlig cellegift.

- Dette er et eksempel på hva vi kan få til dersom vi får flere kliniske studier til Norge, påpeker Glosli.

Trenden de senere årene har vært at antallet kliniske studier gjort i Norge har gått ned. I fjor økte imidlertid antallet kliniske studier i Helse Sør-Øst med 30 prosent. Siri Kolle i innovasjonsselskapet Inven2, som eies av Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, mener dette viser at det fortsatt er attraktivt for industrien å legge kliniske studier til Norge. Helsevesenet er oversiktlig og godt, den faglige ekspertisen er høy, og fokuset på innovativ behandling øker.

God forskningserfaring

- Kliniske studier er viktig av mange grunner, men først og fremst fordi pasientene får tidlig tilgang på behandling. Dette kan være pasienter som ikke har andre behandlingsalternativer i Norge. Samtidig vil det gi medisinsk personell erfaring med behandlingsmetoder som vil kunne komme på markedet senere, og det vil også være god forskningserfaring man kan bruke i egne studier, forteller Kolle.

- Samarbeid mellom forskningsmiljø ved sykehus og industri er viktig for innovasjon og nyskapning. Kliniske studier er nøkkelen til medisinsk utvikling. Regjeringen la i fjor frem en handlingsplan for hvordan målene i forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 skal nås. Det som gjenstår er at regjeringens planer settes ut til i live slik at det tilrettelegges for gjennomføring av flere kliniske studier ved norske sykehus og blir en del av pasienttilbudet. Det må bli en prioritert oppgave.