Dagfinn Øgreid er spesialist i onkologi hos ScreenCancer, og forteller at man i screeningprosessen er ute etter tykktarmskreft, eller forstadier til dette.

– I Norge er det cirka 4000 nye tilfeller hvert år. Den utvikler seg veldig langsomt, og det kan gjerne gå ti til femten år fra prosessen begynner i tarmen til det er en kreftsvulst, og deretter kan det gjerne gå ytterligere ett til to år før svulsten sprer seg, forteller Øgreid.

– Det er mange måter å oppdage disse forstadiene på. Forstadier begynner gjerne som en liten polypp, en liten utvekst i tarmveggen, og når den utvikles kan det bli det vi kaller en tarmknute, som ser ut som en kule som kommer ut, forklarer kreftspesialisten.

– Etter hvert vil det utvikle seg til kreftceller som vises i såraktige forandringer. Mye av tykktarmen inneholder flytende avføring før det kommer ned mot endetarmen, så det vil si at selv om det står en kul på 3 til 5 centimeter ut, vil man ikke merke noen ting. Derfor er tykktarmskreft veldig egnet for screening, der målet er å oppdage forstadiene, forklarer Øgreid.

– Oppdager man disse, kan man klippe dem vekk, enkelt og greit. Det er slett ikke alle polypper og adenomer som blir kreft, men den eneste måten man kan redusere dødeligheten til tykktarmskreft på, er å gå inn og sjekke forandringene og få dem vekk, sier Øgreid.

– Ved hjelp av screening kan man få ned dødeligheten med opptil 30 til 40 prosent, forklarer onkologieksperten.

Forskjellige screeningmetoder

Øgreid forteller at koloskopi er den mest profesjonelle og sikreste screeningmetoden.

– Imidlertid er dette praktisk vanskelig, og er forbundet med store kostnader. I tillegg er det mange som vil takke nei til en sånn undersøkelse fordi den er ubehagelig. Derfor er det gledelig at Boots apotek og ScreenCancer tilbyr tjenesten Tarmkrefttest. Hos ScreenCancer ser man etter usynlig eller mikroskopisk blod i avføringen. Har du en polypp, en adenom eller en kreftsvulst, så er det nemlig større sannsynlighet for at disse blør. De kan blø kontinuerlig eller av og til. Ved å plukke ut de som har usynlig blod i avføringen på en slik screeningteknikk, velger man ut dem som det er viktig å gjøre koloskopi på, forteller Øgreid.

Tarmkrefttest fra Boots

Kjersti W. Garstad er fagsjef i Boots apotek. Hun forteller at apotekkjeden tilbyr en helsetjeneste der man kjøper og gjennomfører en hjemmetest.

– Kunden tar to avføringsprøver hjemme og sender disse inn til analyse hos ScreenCancer. I løpet av to uker vil medisinsk personell i ScreenCancer gi svar på testen. Er testen avvikende, det vil si at det er funnet blod i avføringen, vil kunden bli kontaktet av lege og få anbefalt ytterligere tester for  eventuelt å stille diagnose, samt få råd om videre oppfølging.

Hvem er i risikogruppen?

Garstad forteller at de har en gratis risikotest i apoteket, der kunden svarer på noen enkle spørsmål. Internasjonale retningslinjer for screening av tarmkreft plasserer alle over 50 år i risikogruppen. Utover dette er det familiære elementer og din livsstil som avgjør om du har en høyere risiko for å utvikle denne formen for kreft.

– Apotek er en lavterskel helsetjeneste og vi gir kundene mulighet til å ta ansvar for egen helse, sier fagsjefen. Ved å tilby tjenesten bidrar vi til at de som trenger videre undersøkelser blir løftet inn i helsesystemet. Vi opplever at kundene setter pris på denne helsetjenesten. De ser at tarmkrefttesten kan bidra til tidlig diagnose og være med å redde liv, avslutter Garstad.