Av Mona Stensrud, spesialrådgiver i Kreftforeningen

Føflekkreft kan oppstå som en ny føflekk eller i en du har fra før, men det er heldigvis noe du kan gjøre for å minske risikoen:

1. Du kan være mer forsiktig i sola. Det handler ikke om å unngå sola helt, men å ikke være for lenge av gangen i de sterkeste solstrålene. Ta pauser fra sola, bruk klær som beskyttelse, rikelig med minst solfaktor 15, og unngå solarium.

2. Du bør lære hvilke faresignaler du skal følge med på, og oppsøke fastlegen hvis en føflekk endrer seg mistenkelig. Føflekkreft er ganske enkel å behandle hvis du kommer til legen før kreften har spredt seg. 

SAFE-regelen

Ved å lære deg SAFE-regelen, vet du hva du skal se etter. Gå til fastlegen hvis du oppdager en eller flere av disse endringene ved en føflekk:

  • S: Større enn før, i høyden eller bredden
  • A: Asymmetrisk form og ujevn kant mot huden
  • F: Flerfarget, ofte med svarte partier
  • E: Endring i form og farge

Vær også obs på om en føflekk klør, blør eller danner et sår som ikke vil gro. Du kan ta SAFE-testen på www.kreftforeningen.no/hudsjekk.

I verdenstoppen

Vi er ikke bare i verdenstoppen når det gjelder forekomst. Norge er også helt på topp i Europa når det gjelder dødelighet av sykdommen, men dette kan vi heldigvis gjøre noe med.

Kommer for sent til lege

Studier har vist at når nordmenn får diagnosen føflekkreft, har ofte kreftsykdommen kommet lenger og svulsten vokst seg tykkere enn hos pasienter i andre land. Dette tyder på at vi er for lite oppmerksomme på å følge med på hudforandringer. Vi kommer for sent til lege, og vi kommer dermed sent i gang med behandling. Dette gjelder særlig norske menn, som har dobbelt så høy dødelighet av føflekkreft enn kvinner.

Husk Hudsjekkdagen 23. mai

Hudsjekkdagen arrangeres av hudleger og Kreftforeningen, som en del av den europeiske aksjonen Euromelanoma. Målet er økt oppmerksomhet om forebygging og tidlig oppdagelse av hudkreft. Benytt dagen til å lære deg hvilke hudforandringer du skal se etter.