Flere risikofaktorer

– Man vet ikke hva som forårsaker brystkreft. Imidlertid har man funnet en del risikofaktorer. De viktigste av disse er faktorer man ikke kan gjøre noe med, men det er studier som tyder på at alkoholmisbruk og fedme kan disponere for brystkreft. Det man da kan gjøre for å forebygge brystkreft, er å leve et sunt og aktivt liv, forteller radiolog Tor Ole Kjellevand. – I tillegg kan man i noen tilfeller oppdage forstadier til brystkreft ved mammografi. Regelmessig mammografi kan derfor sies å være en måte å forebygge brystkreft på, selv om den viktigste hensikten med mammografi er å oppdage tidlig brystkreft, sier han. Ifølge Kjellevand er det kvinner som er født med et spesielt ”kreft- gen” som er mest utsatt, og deretter kvinner som har brystkreft i nær familie. – Kvinner med såkalt tette bryst, med mye brystvev, er også mer utsatt. I tillegg er eldre kvinner mer utsatt enn yngre.

Hvilke symptomer skal man se etter?

Kjellevand legger vekt på at kvinner bør undersøke brystene sine én gang i måneden, på samme tid som menstruasjonssyklusen. Kjenn etter kuler eller hevelser, områder som forandrer konsistens, hudforandringer som rødhet og inndragninger i huden. – Man bør også være oppmerksom på inndragning av og sekresjon fra brystvorten som ikke er melk. Problemet med selvundersøkelse er at når symptomene er til stede, er brystkreften ofte kommet relativt langt, forklarer han. Hvordan fungerer mammografi og hvem burde benytte seg av dette? – Mammografi er en røntgen- undersøkelse, og brystene blir undersøkt med to bilder av hvert bryst. For å få best mulig bilde må brystene klemmes sammen mellom to plater. Dette oppleves noe ubehagelig for noen pasienter, forteller Kjellevand. I Norge anbefales regelmessig mammografi fra 50 år, og det fi nnes et off entlig screeningprogram for kvinner i alderen 50–69 år. Disse kvinnene blir kalt inn til mammografi annethvert år. – Studier har vist at man kan re- dusere dødeligheten fra brystkreft med 25–30 prosent ved å gå regel- messig til mammografi , avslutter Kjellevand. En helt ny studie fra USA viste at helsegevinsten ved regel-messig mammografi, også for de mellom 40 og 50 år, er undervurdert.