Kan et mobilspill føre til at færre blir rammet av livmorhalskreft? Det forsøker Nygård og hennes forskerkollegaer ved Kreftregisteret nå å finne ut med appen FightHPV. For å finne ut om FightHPV kan påvirke kvinner til å velge å delta i screening, er mobilspillet en del av en forskningsstudie. 

– Vi tror at om kvinner er klar over maktspillet mellom kropp, virus og kreft, og forstår hvordan livmorhalskreft utvikler seg, vil de også velge å screene seg eller ta vaksine, sier lege og forsker Mari Nygård. Hun oppfordrer alle kvinner til å laste ned spillet og lære mer.

FightHPV formidler hovedprinsipper om smitte med humant papillomavirus (HPV) gjennom spill og informasjon. Dette er en ny måte å kombinere teknologi og kunnskapsformidling om hvordan livmorhalskreft utvikler seg.

– Målet er at færre skal få livmorhalskreft, og at ingen i Norge skal dø av sykdommen, men da må vi få enda flere til å beskytte seg. Derfor tester vi nå ut dette helt nye verktøyet for å øke kunnskapen og bevisstheten om HPV, sier lege Mari Nygård.

Prioriter helsen – spill mobilspill

FightHPV er tilgjengelig på Google Play for Android-plattformer og på iTunes for iOS-enheter. Spillet er gratis. 

Forskerne håper FightHPV kan bidra til at kvinner prioriterer egen helse, og deler spillet med kvinner de er glad i.

– Slik kan vi få et løft av kvinnehelsen, mener Nygård.

For å delta i studien, må spillerne logge inn med BankID, slik at Kreftregisteret kan få en sikker identifikasjon av deltakeren. De som deltar gir forskerne tillatelse å hente ut opplysninger om tidligere screeningdeltakelse, og bes svare på et kort spørreskjema. Det er også mulig å spille spillet uten å delta i studien.

Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, og har fått finansiell støtte fra Nordic Information for Action e-Science Center.