En viktig årsak er at svulstene oppdages på et tidlig stadium – svulstene er små og har ikke rukket å spre seg. Resultater viser også at flertallet av kvinnene som deltar i programmet får beholde brystet ved operasjon.

Overdiagnostikk

Det offentlige mammografiscreeningprogrammet inviterer alle kvinner i alderen 50–69 år til mammografi hvert annet år. Siden oppstarten i 1996 er det invitert mer enn 800 000 kvinner, og 85 % har møtt en eller flere ganger. Resultater hittil tyder på at brystkreftdødeligheten er vesentlig redusert for kvinnene som har deltatt og at omfanget av overdiagnostikk er mindre enn tidligere antatt.
Overdiagnostikk – altså oppdagelse av langsomtvoksende svulster som ikke ville gitt plager dersom man ikke hadde deltatt i screening – er en utfordring. Fortsatt mangler vi kunnskap om hvilke svulster som utvikler seg raskt og kan drepe og hvilke som vokser så langsomt at de ikke vil forårsake død. Alle med påvist brystkreft får derfor tilbud om behandling, men ingen behandles dersom det ikke er påvist kreftceller.

Under utvikling

Mammografi er fortsatt den beste screeningmetoden for brystkreft. Men nye teknikker er under utprøving, og vil nok om noen år erstatte dagens mammografiutstyr fordi de er enda bedre til å oppdage små svulster. Til tross for at kvinner møter regelmessig til screening, kan det oppstå brystkreft mellom to undersøkelser. Kvinner som kjenner en kul eller forandring i brystene må derfor oppsøke lege og få henvisning til mammografi.
Mammografiprogrammets resultater er i tråd med det som er rapportert fra andre europeiske programmer, hvor fordelene er vurdert å veie vesentlig tyngre enn ulempene.