De siste tall fra Kreftregisteret viser at antall kvinner som får livmorhalskreft i Norge øker. Det til tross for at dette er en kreftform som kan forebygges med screening og vaksinering.

I 2014 fikk 338 kvinner livmorhalskreft viser tallene fra Kreftregisteret. Økningen er særlig kraftig for kvinner 30-39 år (79 tilfeller i 2014, mot 60 i 2013.) Kreftregisteret mener at dette kan ses i sammenheng med lavere oppmøte til screening. En slik screeningkontroll innebærer at det tas en celleprøve fra livmorhalsen, og er en enkel og ukomplisert prøve å ta. Hvert år oppdages rundt 3000 tilfeller med celleforandringer gjennom slike prøver. Ubehandlet kan slike celleforandringer utvikle seg til livmorhalskreft. En kontroll hvert tredje år kan derfor hindre deg i å få kreft.

Vaksine forebygger

I tillegg har HPV-smitten blitt stadig mer utbredt de siste årene. De fleste tilfeller av livmorhalskreft skyldes nettopp en HPV-infeksjon. Siden 2009 har alle 12 år gamle jenter fått tilbud om vaksine som beskytter mot enkelte former for HPV-infeksjon.

‒ Gynkreftforeningen har lenge kjempet for at det i forbindelse med innføringen av vaksinen også skulle komme et opphentingsprogram slik at også eldre jenter fikk et tilbud om vaksinen. Nå er vi kronet med seier. Årets statsbudsjett er vedtatt med dette opphentingsprogrammet inne. Fra og med høsten 2016 og i to år fremover kan også jenter opp til 26 år få denne vaksinen kostnadsfritt. Vi oppfordrer selvfølgelig til å ta imot dette tilbudet, sier Jeanette Hoel som er leder av Gynkreftforeningen.

Oppsøk legen ved symptomer

Tar du HPV-vaksinen og går jevnlig til kontroll og tar celleprøver er sjansen for at du skal utvikle livmorhalskreft svært liten. 100 prosent sikker kan du likevel ikke være. Unormale symptomer i underliv og mage, kan også være tegn på andre former for gynekologisk kreft som foran nevnte tiltak ikke beskytter mot.

‒ Kvinner med symptomer skal derfor ha en grundig gynekologisk undersøkelse selv om de nylig har tatt celleprøve med normalt resultat. Hvis legen din ikke tar dette på alvor, bør du be om å bli henvist til gynekolog, sier Jeanette Hoel.

Livmorhalskreft er den gynekologiske kreftformen som rammer flest unge kvinner. De fleste som får påvist denne kreftformen er kvinner som ikke har fulgt det nasjonale screeningprogrammet. Det betyr at det er viktig å gå og ta celleprøve hvert tredje år slik som helsemyndighetene anbefaler.

Så må naturligvis ikke det at man har tatt en celleprøve bli en sovepute. Prøven er ikke 100 prosent sikker, og enkelte former for livmorhalskreft kan utvikle seg raskt. Kvinner med symptomer skal derfor gis en grundig undersøkelse selv om de nylig har tatt celleprøve med negativt resultat.