Celleprøven kan redde liv og spare kvinner for mange plager.

Alle kvinner mellom 25 og 69 år anbefales å ta celleprøve regelmessig. Nesten halvparten av de mellom 25 og 49 år møter likevel ikke opp.

- Det bør de. Celleprøven kan redde liv og spare kvinner for mange plager, sier Anne Lise Ryel generalsekretær i Kreftforeningen.

- Livmorhalskreft rammer unge kvinner og har de siste årene økt med rundt 30 prosent for kvinner under 40 år her i Norge. Det at unge kvinner nå er mer utsatt enn før, skyldes at det er flere som har en HPV-infeksjon. Derfor er det ekstra viktig at unge kvinner tar denne celleprøven, understreker Anne Lise Ryel.

En enkel undersøkelse

Det er vanligvis fastlegen som utfører denne undersøkelsen, men du kan også gå til en gynekolog.  Legen tar prøven gjennom en type trakt med en liten kost. Celler fra kosten sjekkes på et laboratorium for å se om de kan ha noen forandringer som senere kan gi kreft.

- Det er 300 kvinner som får livmorhalskreft hvert år og 70 som dør av sykdommen. Celleprøven avdekker hvert år alvorlige celleforandringer hos 3000 kvinner, som derved kan unngå livmorhalskreft, forklarer leder for Livmorhalsprogrammet Stefan Lönnberg.

- Det er to viktige måter du kan redusere risikoen for å få livmorhalskreft på, gjennom HPV- vaksinen og ved å ta celleprøve. Det er viktig å gjøre begge deler.

Smitterisiko

Det er HPV (humant papilloma virus)-infeksjon som kan gi celleforandringer og livmorhalskreft i tillegg til kjønnsvorter. HPV-infeksjoner er vanlige. De fleste seksuelt aktive kvinner og menn blir smittet i løpet av livet. Hver ny partner øker smitterisiko med 10 prosent. Utvikling av livmorhalskreft tar vanligvis minst 10-15 år og rammer sjelden kvinner under 25 år. Tar du celleprøve hvert tredje år kan forstadier til kreft oppdages og behandles før du utvikler kreft.

- Det er to viktige måter du kan redusere risikoen for å få livmorhalskreft på, gjennom HPV- vaksinen og ved å ta celleprøve. Det er viktig å gjøre begge deler, sier Anne Lise Ryel.

Viktig med vaksinering

- HPV-vaksinen er viktig for å unngå å bli smittet med viruset og forebygger livmorhalskreft, samt noen andre kreftformer. Vaksinen bør snarest bli gratis for alle unge kvinner opp til 26 år, slik mange andre land tilbyr, og den bør også gis til gutter. I Norge er det i dag kun 12-årige jenter som får dekket vaksinen gjennom det offentlige vaksinasjonsprogrammet, legger Ryel til.

- Kreftforeningen og Kreftregisteret vil samarbeide for at flere unge kvinner sjekker livmorhalsen, og vi oppfordrer alle kvinner mellom 25 og 69 år om å ta livmorhalskreftsjekk hvert tredje år, avslutter Kreftforeningens generalsekretær.

 

Tallfakta

  • Ett årskull jenter er på 30.000
  • Av disse blir rundt 24.000 smittet av HPV
  • 10.000 vil få lette celleforandringer
  • 6.000 vil få kjønnsvorter
  • 3.000 må behandles for alvorlige forstadier til livmorhalskreft
  • 300 vil få livmorhalskreft
  • 70-80 vil dø av livmorhalskreft