Aleris har bygget opp tverrfaglige pasientforløp tilpasset den enkelte pasient der målet er å gi en rask avklaring ved hjelp av avanserte utredninger. Aleris Kreftsenter tar imot alle typer utredninger, men hovedtyngden er pasienter som trenger utredning for bryst- og prostatakreft. - Noen kommer fordi de har mistanke om at noe er galt, andre vil bare gjøre en generell kontroll.

Hvis du ikke har vært hos noen lege tidligere møter du først en allmennlege som foretar de første undersøkelsene, bl.a. en spesiell blodprøve, PSA, som kan avdekke mistanke om prostatakreft. Hvis det er nødvendig blir du tatt hånd om videre, forklarer Willoch.


Tverrfaglig miljø

Hos Aleris har de nødvendig spisskompetanse for å sikre pasientenes beste. Aleris har tverrfaglige team bestående av urologer, radiologer, nukleærmedisiner og kreftleger. Alle menn som har forhøyet verdi på blodprøven som heter PSA, og som måler om noe skjer i prostata, får en MR-undersøkelse. Tidligere tok man ved forhøyet PSA vilkårlige vevsprøver på prostatakjertelen kun ved hjelp av ultralyd, og resultatene kunne bli ganske unøyaktige. MR-veiledet vevsprøve er en langt bedre metode, for da kan vi påvise og se nøyaktig hvor forandringene ligger før vevsprøvene tas, sier Willoch. Hos Aleris gjør urologen MR-styrt vevsprøvetaking på alle pasienter der det er funn på MR. De har også et unikt tilbud i Norge som gir stor sikkerthet for riktig diagnose.
 

To hovedgrupper

Utredningene vil avdekke om man har en ufarlig prostatakreft som ikke behøver behandling, men som må overvåkes med en årlig kontroll. Den andre gruppen som har behandlingstrengende prostatakreft blir vurdert av både urolog og kreftspesialist for videre behandling. De som trenger operasjon blir henvist til sykehus i Norge, eller til Martiniklinikk i Hamburg. Sistnevnte har vi nettopp innledet et samarbeid med, og denne klinikken er blant verdens fremste når det kommer til operasjon av prostatakreft. Strålebehandling kan gjøres i Norge eller hos vår finske samarbeidspartner, Docrates. De som kun trenger veiledning eller medikamentell behandling følges oss av Aleris’ egne kreftspesialister.

Les mer om Aleris Kreftsenter på www.aleris.no/kreft