Fakta om livmorhalskreft og vaksinering

 • Ingen symptomer 
  Livmorhalskreft på et tidlig stadium gir ofte ingen symptomer og oppdages som regel når det tas rutinemessig celleprøve fra livmorhalsen. Over 3000 kvinner behandles årlig for forstadier til livmorhalskreft, en operasjon hvor en del av livmortappen fjernes, såkalt konisering. En slik behandling kan ha uheldige følger for senere svangerskap, med økt risiko for spontanaborter og for tidlig fødsel.
   
 • Forebygger kjønnsvorter
  Vaksinen som benyttes i det offentlige vaksinasjonsprogrammet, forebygger også kjønnsvorter hos begge kjønn. Innhentingsvaksinasjon av eldre jenter opp til 26 år er innført i en rekke andre land, bl.a. i Sverige og Danmark. Norge har i dag det dårligste vaksinetilbudet i forhold til land det er naturlig å sammenligne oss med.
   
 • Screeningprogrammet 
  Kreftforeningen anbefaler alle kvinner mellom 25 og 69 år om å delta i masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Over halvparten av krefttilfellene forekommer hos de ca. 20 prosent av kvinnene som ikke har benyttet seg av screeningtilbudet

 

Livmorhalskreft rammer ofte kvinner i ung alder. Omtrent 75 prosent av kvinner med livmorhalskreft lever i minst 5 år etter at de fikk diagnosen. – Hvert år dør det nærmere 80 kvinner av denne krefttypen, opplyser Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen. Det er nå kjent at livmorhalskreft forårsakes av viruset human papillomavirus (HPV). Spredningen av denne infeksjonen skjer i hovedsak ved seksuell kontakt. De aller fleste kvinner og menn blir infisert med HPV i løpet av livet, men hos det store flertall overvinnes infeksjonen. Noen får en vedvarende infeksjon, og det er hos disse det er fare for kreftutvikling.

Regelmessig celleprøve

Kvinner mellom 25 og 69 år bør ta celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år, oppfordrer Ryel. Det tar lang tid fra smitte til eventuell kreftutvikling. Det varierer fra 10 til 15 år. Det er i denne fasen det kan finnes forstadier til kreft i celler fra livmorhalsen. Dette er grunnlaget for at de fleste utviklede land har etablert screening-programmer/ masseundersøkelser mot livmorhalskreft, i Norge etablert i 1995. Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft anbefaler kvinner fra 25 til 69 år å ta celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år. Den dokumenterte effekten av programmet er god, med hele 30 prosent nedgang av nye tilfeller siden 1995. Forskere er imidlertid bekymret for økningen av livmorhalskreft blant yngre kvinner. De siste årene har antall tilfeller med livmorhalskreft økt med 30 prosentfor kvinner under 40 år. – I de senere år har vi sett at færre deltar i screeningprogrammet, spesielt blant de yngre. Tidlig oppdagelse er viktig for økt overlevelse, og det er derfor viktig å øke oppslutningen om programmet, anmoder Ryel.

Forebygg med HPV-vaksine

HPV-vaksine er en trygg og effektiv vaksine. Vaksinen forebygger celleforandringer på livmorhalsen, og derved også livmorhalskreft. Vaksinen inngår i det offentlige vaksinasjonsprogrammet og blir tilbudt alle 12-årige jenter gjennom skolen. I tillegg til å beskytte mot livmorhalskreft, beskytter den også mot andre HPV-relaterte kreftformer hos begge kjønn, som endetarmskreft, enkelte former for hode-/ halskreft, peniskreft hos gutter og kreft i kjønnslepper og skjede hos jenter. Dette er kreftformer som har økt de siste årene. – Et økt tilbud om HPV-vaksine vil også redusere det store antall kvinner som hvert år opereres for forstadier til livmorhalskreft, omtrent 3000 kvinner, forteller Ryel. Vaksinen som benyttes i Norgeer godkjent for bruk til kvinner opp til 45 år og til gutter/menn i alderen 9–26 år. Det foreligger god dokumentasjon på effekt av vaksinen også hos gutter. Ved å tilby vaksinen til gutter, vil man forebygge kreft hos gutter samt redusere sannsynligheten for at jenter blir smittet. Gutter bør derfor også tilbys vaksinen. På samme måte som Kreftforeningen arbeidet for å få HPVvaksine inn i det offentlige vaksinasjonsprogrammet, arbeides det nå for et økt tilbud om vaksine både til jenter og gutter.

 

Anette R. Gundersen
redaksjonen@mediaplanet.com