Av Jeanette Hoel, leder av Gynkreftforeningen

Nettopp derfor er det Gynkreftforeningen er så opptatt av at kvinner må ta diffuse symptomer i mage og underliv på alvor. Like opptatt er vi av at fastlegene må gi kvinnene som kommer med slike symptomer en skikkelig undersøkelse. I klartekst sier vi at du må sette tydelige krav til legene din, og be om å få komme til utredning hos en gynekolog om fastlegen ikke finner svar på det du er bekymret for.

Eggstokkreft er en krefttype som kan være vanskelig å oppdage, da symptomene ofte er diffuse. Oppsøk derfor lege hvis du har symptomer i mage og underlivet over noen uker, som ikke har vært der før, selv om de er vage og ikke direkte smertefulle.

Noen kvinner kan kvie seg for å oppsøke lege, og heller ikke alle fastleger fanger opp at det kan dreie seg om eggstokkreft på grunn av de diffuse symptomene. Det er da snakk om en forsinkelse hos pasient og en forsinkelse hos fastlegen. For noen kan det ta måneder å få stilt en diagnose. Derfor er det viktig at kvinnene også ber fastlegen om å bli henvist til en gynekolog så tidlig som mulig hvis man har symptomer man ikke greier å finne et klart svar på.

Statistikken viser at de fleste som får eggstokkreft har passert 50 år, men det finnes eksempler på at unge jenter under 20 år også har fått sykdommen. En variant av sykdommen skyldes en arvelig genmutasjon som kalles BRCA 1 eller BRCA2. Disse genene kan gå i arv både på mor og farsside, og har du tilfeller med eggstokkreft, brystkreft eller tykktarmkreft i din nære familie bør du være ekstra observant.

Gynkreftforeningen er en pasientforening for deg som er rammet av kreft i underlivet og dine pårørende. Vi har et medlemstilbud som spenner fra temamøter, likepersontjeneste hvor du kan få snakke med en som har vært gjennom en gynkreftbehandling og medlemsblad med nyttig informasjon. Vi jobber også overfor myndigheter, helsepersonell og politikere for å få de til å gi gynkreftdamer et enda bedre tilbud både når det gjelder behandling og i forhold til oppfølging av senskader.

Like fullt jobber vi også mye med forebygging og tidlig diagnose. Mest av alt ønsker vi at ingen skal oppleve å få den samme sykdommen som vi selv har hatt. Støtt oss gjerne ved å melde deg inn i vår organisasjon.

Gynkreftforeningen har lagd en egen nettside – www.kjennetter.no – hvor kvinner selv kan gå inn og ta en test for å finne ut om de bør utredes med tanke på en mulig eggstokkreft. Symptomene vi etter samråd med våre fremste leger på området, har trukket frem er:

● Følelse av trykk og oppfylthet i magen

● Endret avførings- eller vannlatingsmønster som diaré eller hyppig vannlatning

● Uforklarlig vekttap eller vektøkning

● Appetittløshet og generelle allmennsymptomer

● Kortpustethet

● Vaginalblødning - av og til

● Akutte smerter

● Symptom på blodpropp i underkroppen

● Diffuse muskelsmerter, hudlidelser, leddsmerter