- Dessverre er tramkreft vanskelig å oppdage. Når symptomene begynner å vise seg, har ofte sykdommen kommet langt, og for mange er det for sent. For andre kreves tøff, langvarig og mer omfattende behandling for å bli frisk, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Kreftforeningen har lenge jobbet med å få på plass et nasjonalt screeningprogram til de over 50 år. Mange detaljer gjenstår fortsatt før tilbudet kan settes ut i live, men prosessen er i gang, og det er Kreftforeningen enormt glade for.

- Vi er utålmodige. Vi vet ennå ikke hvilken aldersgruppe som vil få tilbudet, hvor ofte man vil få innkalling eller hva slags form for screening som vil bli benyttet. Det står mellom avføringsprøve og koloskopi. Sistnevnte er mest kostbar, men vi vet det er den sikreste måten å utelukke kreft i tarmen på, forklarer Ryel.

- Utfordringen i forhold til å få på plass et nasjonalt koloskopi-tilbud, vil være å ha tilgang på nok leger med rett kompetanse  Dette kan løses ved å gi opplæring, samt å se på muligheten for at andre profesjoner, som for eksempel sykepleiere, kan løse oppgaven. Dette blir gjort i andre land.

En dyr og dødelig kreftform

Hver dag får ti nordmenn påvist kreft i tykktarm eller endetarm, og i Norge har vi en av de høyeste forekomstene av kreftformen i verden. Dette er den dyreste kreftformen å behandle, og risikoen for å dø er langt større enn ved mange andre kreftsykdommer.

- Det finnes ikke alltid metoder for å avdekke kreft og kreftrisiko, men i dette tilfellet kan det gjøres på en enkel måte. Derfor er det ekstra viktig at vi får på plass et tilbud. Vi må tenke på enkeltmennesket oppi dette, og ikke kostnadene.

Et screeningprogram er naturligvis dyrt, men det kan også være kostnadsbesparende ved at sykdom oppdages tidlig. Det samfunnsmessige regnestykket vil sannsynligvis ikke vise seg før om mange år. Men tarmkreftscreening vil også kunne knyttes opp mot forskning, og gi oss mer kunnskap om en kreftform vi foreløpig vet ganske lite om.

- Vi står overfor en eldrebølge, som vil være med på å øke forekomsten av tarmkreft. Et screeningprogram vil redusere forekomsten og dødeligheten signifikant. I tillegg vil kanskje finne ut mer om hvordan kreftformen oppstår. I hvor stor utstrekning er det genetisk betinget ? Spiller kostholdet en større rolle enn antatt? Ennå er det mye vi ikke vet.

Noen er engstelige for at dette tilbudet skal gå utover behandlingstilbudet til de som allerede er syke. Det vil det selvsagt ikke, understreker Ryel.

- I dag antar man at sunt kosthold og fysisk aktivitet kan redusere risikoen for å utvikle kreft i tarmen. I tillegg er det anbefalt å holde seg unna tobakk. Det er en rivende utvikling på forskningsfronten hele tiden, heldigvis, sier Ryel.

Fakta om tarmkreft

Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft. 4 166 kvinner og menn i Norge fikk tykk- og endetarmskreft i 2014.

Forekomsten av tykk- og endetarmskreft har mer enn fordoblet seg etter krigen, både hos kvinner og menn. I 2014 var det langt flere kvinner enn menn som får tykktarmskreft, mens det var en overvekt av menn som fikk endetarmskreft.

Dette kan du gjøre for å redusere risikoen:

  • Overvekt er en risikofaktor for tykk- og endetarmskreft. Prøv derfor å holde idealvekta.
  • Risiko for tykk- og endetarmskreft øker med forbruk av alkohol.
  • Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risiko for tykk- og endetarmskreft. Gjør treningen til en del av hverdagen.
  • Risiko for at du får tykk- og endetarmskreft reduseres ved velbalansert kosthold. Spis variert og sunt.
  • Tarmkreft kan forebygges ved å oppdage forstadier på et tidlig tidspunkt. Tarmkreftscreening kan dermed redde mange liv.

Kilde: Kreftregisteret