Det er ikke så mange krefttyper som skyldes virus, men slik er det faktisk med livmorhalskreft der 99 prosent av tilfellene skyldes et virus som heter Humant Papillomavirus, eller HPV. HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden, og cirka 70 prosent blir smittet av HPV i løpet av livet. Noen av virustypene er ufarlige og merkes ikke, mens andre HPV-typer kan gi kjønnsvorter og ulike former for kreft både blant kvinner og menn.

Allerede i 1983 ble det foretatt studier som viste at viruset ga kreft, og med den informasjonen på plass visste man også at det var mulig å vaksinere mot denne kreftformen.

Viruset kan bekjempes

Ole-Erik Iversen er professor emeritus ved Haukeland sykehus, Universitetet i Bergen. Han har arbeidet med problematikken rundt HPV-infeksjon i nærmere førti år og er opptatt av at det fortsatt er mye som kan gjøres for å bekjempe viruset. Det er ikke bare jentene som bør vaksineres, men også guttene, siden viruset er seksuelt overførbart:

- Hos kvinner kan det i tillegg til livmorhalskreft også utvikles kreft i vagina og de ytre kjønnsorganene. Og hos begge kjønn kan det utvikles kreft i endetarmskanalen, samt i munnhule og svelg. Menn kan også utvikle kreft i penis som følge av viruset, forklarer han.

Det finnes vaksine. Den ble godkjent i 2006 og tatt inn i norske vaksinasjonsprogrammer i 2009. 

Mens mange andre lang tilbød vaksiner til alle jenter og kvinner fra 12 til 26 år vaksinerte vi bare 12-årige jenter i Norge frem til i fjor.

- Etter min mening har vi mulighet til nærmest å utrydde viruset, men da må vi bruke alle kjente strategier. Det betyr at vi må fortsette med celleprøver og vi må fortsette å bruke vaksine. Vi må ikke bare vaksinere jentene, men også guttene, siden det er de som smitter jentene, forteller han, og tilføyer:

- I enkelte land er det faktisk mer HPV-kreft blant menn enn blant kvinner, derfor bør guttene vaksineres for sin egen del men også fordi en vaksinert gutt ikke smitter. Det er gledelig at det ble bevilget penger til innhentingsvaksinasjon av alle kvinner inntil 26 år fra og med i år. Da snakker vi om nærmere 250 000 kvinner som vil få tilbud om vaksinasjon. Dette er veldig bra. Det neste er at myndighetene følger anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og også tilbyr vaksinasjon av guttene, da vil vi virkelig få grep om disse kreftsykdommene, sier han.

Ny test og bedre vaksine

I Rogaland, Hordaland og Trøndelagsfylkene har de tatt i bruk en ny test som er mer sensitiv og enda mer presis enn celleprøvene. Gradvis vil denne HPV-testen erstatte de tradisjonelle celleprøvene som man måtte ta hvert tredje år. HPV-testen er så nøyaktig at det holder å ta prøver hvert femte eller sjette år.

- I løpet av året kommer det også en ny vaksine som virker mot ni typer av HPV-viruset mens de gamle bare virket mot henholdsvis to og fire, alle disse tingene gjør at vi nærmer oss en endelig løsning, avslutter Iversen.