- Dette er et lavterskel tilbud for alle kreftpasienter, deres pårørende og også etterlatte. Du kan komme inn døra og velge å la vær å si til noen hvem du er, det kreves ingen registrering, vi teller kun antall besøk, forteller avdelingssjef for kreftomsorg i Kreftforeningen, Heidi Skaara Brorson.

Dette gjenspeiler seg i besøkstallet; 65.000 besøkende siden det første senteret åpnet i 2010. Vardesenteret er et samarbeidstilbud mellom Kreftforeningen og de ulike sykehusforetakene hvor sentrene befinner seg. Det er totalt sju sentre fra nord til sør på de forskjellige sykehusene – se interaktivt kart på www.kreftinformasjon.no

Samtaler med likepersoner

- Det skal være et sted hvor det er godt å komme og oppleve en helt annen atmosfære enn på sykehuset. De kan komme og bare være, eller de kan delta på aktivitetstilbud, sier Brorson.

Hvert senter tilpasser selv innholdet og omfanget av aktiviteter. Det er tilbud om psykolog, jurist, ernæringsfysiolog, kreftsykepleier og til og med sexolog på noen sentre. Men det å kunne få treffe likepersoner er et tilbud på hvert sted. Kreftforeningen har ansatte på alle sentrene

- Veldig mange av pasienten gir uttrykk for at det å treffe og snakke med noen som har vært i samme situasjon og gjennomlevd kreften, har stor verdi, sier avdelingssjefen.

Variert tilbud

På hvert senter arrangeres ulike tilbud; samtaler, kurs, gruppetilbud og sosiale aktiviteter som hobbykafé, fotokurs, malekurs, treningstimer og mer.

- Tilbudene er basert på pasienter og pårørendes behov. Vi har også i har frivillige som bidrar til å holde senteret åpent med å bare være tilstede, gjøre det hyggelig og koke kaffe til alle som kommer innom, forteller Brorson stolt.

- Vi er opptatt av at alle som har behov for det skal få vite at tilbudet finnes. Derfor er det så viktig at folk snakker om det. Både helsepersonell og brukere - vi trenger ambassadører!