Pilotprosjektet startet i 2012, og skal over en seksårsperiode invitere over 140 000 mennesker i alderen 50-75 år til undersøkelse i Østfold, deler av Akershus og Buskerud.

– Disse trekkes tilfeldig ut til en av to undersøkelser, forteller Thomas de Lange, leder for prosjektet.

– Den ene er en avføringstest for å påvise blod i avføringen. Prøvene gjøres annethvert år over en tiårsperiode.  Den andre er en kikkertundersøkelse av nedre del av tykktarmen. De som tester positivt vil tilbys ytterligere undersøkelser av hele tykktarmen, og finner vi polypper vil de fjernes.
 

Oppløftende resultater

De Lange forteller at det er for tidlig å se hele omfanget av prosjektet, men tallene så langt viser en klar effekt.

– 59 prosent av de som er invitert til avføringstesten velger å ta den. Ti prosent av dem tester positivt for blod i avføringen, og av disse får fire av ti påvist kreft eller forstadier med stor risiko for senere kreftutvikling.  Av de som blir tilbudt tarmkikkertundersøkelsen tar 51 prosent testen. Åtte av ti får påvist polypper med risiko for utvikling av kreft. 

Man har til nå oppdaget cirka 200 tilfeller av tarmkreft gjennom prosjektet.

– Disse påvises på et mye tidligere stadium sammenlignet med undersøkelser grunnet symptomer. Prognosen bedres derfor dramatisk. Oppdager man tykktarmskreft i første stadium blir 95 prosent friske. I stadium fire, hvor man allerede har spredning, er tallet på ti til tolv prosent.

– Norge har en av verdens høyeste forekomster av tarmkreft, og med nasjonal screening vil man kunne minske dette tallet, samtidig som man bedrer prognosen for mange rammede ved å oppdage kreften tidlig.