Da det nye kreftsenteret på Ullevål var under etablering i 2007, ville legene gjerne ha et mestringstilbud i tilknytning til senteret. Det ble det aller første Pusterommet.

- Dette var et rom som hadde lite sykehuspreg og som rett og slett var et lite trenings- og aktivitetssenter som tilbød tilpasset fysisk aktivitet til kreftpasienter under og etter behandling. Da vi startet Aktiv for kreft i 2008 var en av målsetningene våre å skape tilsvarende Pusterom ved alle landets kreftsykehus, forteller Helle Aanesen som er en av initiativtakerne.

I tillegg til å være et sted hvor kreftpasientene får tilrettelagt trening med bistand fra ansatte med spesialkompetanse innen fysisk aktivitet og kreft, er det minst like viktig at Pusterommene fungerer som en møteplass og sosial arena for pasienter i samme situasjon.

I dag er det 12 Pusterom rundt om i landet, og før sommeren åpnes det ytterligere tre til i Kongsberg, Drammen og Kristiansund.

Forskningsprosjekter i USA

Aktiv mot kreft har også startet et samarbeid med den anerkjente kreftlegen Lee Jones ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York.

- Formålet er å finne ut i hvilken grad trening påvirker kreft. Derfor er vi med å finansiere to prosjekter ved dette kreftsenteret, forklarer Aanesen.

Det ene prosjektet er en studie der formålet er å avdekke om trening kan ha en direkte virkning på hvordan selve kreftsvulsten utvikler seg i ulike undergrupper av brystkreft. Det kan synes som om fysisk aktivitet har stor påvirkning på utviklingen av selve tumoren i enkelte undergrupper av brystkreft, mens den er noe mindre for andre undergrupper.

I det andre prosjektet er målet å finne ut om fysisk aktivitet har, eller ikke har, innvirkning på latente kreftceller etter operasjon. Begge prosjektene, som startet opp i 2014, er i gang.

- Dette er veldig spennende, for her forsker vi på tumorbiologi. I dag gjør laben til Lee Jones forsøk på mus, og det vil de nok fortsette med i cirka et år til. Deretter regner vi med at prosjektene har kommet langt nok til at man kan gå videre med utprøving på mennesker, forklarer Aanesen og tilføyer:

- Målet vårt er å være med på å etablere Pusterom også ved dette sykehuset i USA, og det kan bli et slags fyrtårn for ytterligere Pusterom der borte.