CatoSenteret i Son tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering (TSR) for både barn, ungdom og voksne. Én avdeling er forbeholdt barn og unge opp til 18 år. Denne avdelingen gir tilbud til barn og unge med ulike utfordringer uavhengig av diagnose, deriblant til unge kreftpasienter under eller etter behandling. 

Avdelingen har kapasitet til rundt 25-30 brukere av gangen. En av fordelene med en slik avdeling er at man får samlet personale med kompetanse på barn og unge, og at de unge brukerne kan treffe likesinnede som de kan dele erfaringer med.

- Fellesnevneren for alle er at livet har tatt en annen vending enn det de hadde regnet med, forteller Elisabeth Nybø som er kreftsykepleier på senteret.

Aktivitetstilbud

Et rehabiliteringsopphold på CatoSenteret varer i utgangspunktet fire uker. I løpet av den tiden arbeides det med en helhetlig tilnærming hvor man har fokus på hele mennesket; det fysiske, psykiske og sosiale. Det gis også tilbud om skoleundervisning fra 1. klasse på grunnskolen til siste trinn på videregående.

I samarbeid med brukeren lages det en «timeplan» som tilpasses hver enkelt ut fra behov, funksjonsnivå og kapasitet. Timeplanen inneholder et moderert og tilpasset skoletilbud, ulike behandlinger/samtaler individuelt - og aktiviteter i gruppe. 

På CatoSenteret tilbys det også dyreassistert terapi med kongepuddelen Mattis og labradoren Fendi.

- Vi har mange ulike tilbud. Eksempler på aktiviteter kan være avspenning, yoga, sjøliv, ridning, klatring, sosiale kveldsaktiviteter, bevegelsesgruppe og basseng, sier fysioterapeut Gro Thorsen.

Fokus på mestring

Fokuset i timene er å legge til rette for lystbetonte aktiviteter som gir gode mestringsopplevelser og som samtidig gjør at brukerne kan gjenvinne styrke og utholdenhet.

- Mange yrkesgrupper deltar i det tverrfaglige arbeidet, herunder idrettspedagoger, fysioterapeuter, miljøterapeut, ergoterapeuter, sykepleiere, psykolog og leger. Vi erfarer at det er viktig å snakke med de unge og deres nærmeste om det de har opplevd. Vi har derfor tilbud om individuelle samtaler og ulike samtalegrupper både for de unge brukerne og deres foreldre eller søsken – alt etter behov.

Tilbakemeldingene senteret får er svært gode. Tilbudet vurderes som en svært nyttig del av behandlingskjeden. Les mer her.