Aleris har et eget kreftsenter. Der har de bygget opp tverrfaglige team bestående av radiologer, nukleærmedisiner, kreftleger og andre relevante spesialister som urologer, hudleger og kirurger. På den måten tilpasser Aleris seg til den enkelte pasient med ett formål for øyet, nemlig å gi rask avklaring ved hjelp av avanserte utredninger. Aleris Kreftsenter tilbyr komplett utredning med hurtig svar for pasienter der det foreligger mistanke om brystkreft.
– Vi har satt dette i system, og har hele det apparatet som pasientene trenger på ett og samme sted, sier kreftlege ved Aleris, Stephanie Geisler.
Noen av undersøkelsene ved Aleris Kreftsenter gjøres med offentlig refusjon. For mer informasjon, se frittsykehusvalg.no.


Rådgivning, utredning og behandling

– Ved kreftpoliklinikken møtes du av en av våre kreftspesialister. Her kan du få rådgivning om utredning ved mistanke om kreft eller ved spørsmål om tilbakefall. Vi legger umiddelbart en utredningsplan med alle nødvendige bildeundersøkelser, blodprøver og vevsprøver.
– Det er viktig for oss at våre pasienter føler seg ivaretatt. Vi setter av god tid til samtale slik at du som pasient kan få svar på det du lurer på, understreker Geisler.
For utvalgte pasientgrupper kan Aleris også tilby behandling.
– Der vi ikke har et eget behandlingstilbud, sørger vi for raskt å få henvist pasientene til rett behandling, enten pasienten ønsker behandling i det private eller ved et offentlig sykehus. Pasientene vil ved konsultasjon ved kreftpoliklinikken få informasjon om sin sykdom og rådgivning med tanke på videre utredning og valg av behandling.
Aleris deltar i flere forskningsstudier, og rekrutterer også pasienter til internasjonale studier.

For mer informasjon, se aleris.no/kreft

DETTE ER EN REDAKSJONELL ANNONSE