Aktiv mot kreft er en stiftelse som ble etablert av Helle Aanesen og Grete Waitz i 2007. Foreningens visjon er å få inn fysisk aktivitet som en del av kreftbehandlingen i Norge.

- Fysisk aktivitet er viktig for livskvaliteten både under behandling av kreft, men også i etterkant av behandlingen for å komme seg så raskt som mulig tilbake til et normalt liv, sier Helle Aanesen.

For å oppfylle visjonen har Aktiv mot kreft bidratt til at landets kreftsykehus har fått treningsrom som skal være lavterskeltilbud for kreftpasienter, og hvor treningen er tilrettelagt for den enkelte. Treningstilbudet har fått navnet "Pusterom".

Sosiale soner

I tilknytning til treningsrommene er det også gjerne etablert en sosial sone, noen steder i form av et kjøkken, andre steder i form av sittegrupper.

- Grunnen er at vi legger vekt på det sosiale aspektet også, og da er det fint med noen sosiale soner hvor pasientene kan treffes både før og etter treningen, forteller Aanesen.

Kyndig veiledning

De som driver Pusterommene er enten fysioterapeuter eller treningspedagoger, og alle har ekspertise både på trening og kreftsykdom. Tilbudet er i utgangspunktet for pasienter under behandling, men de har også mulighet til å benytte Pusterommet i en periode etter at de er ferdige med behandlingen.

- For å kunne bli med i Pusterommene må man ha henvisning fra lege, og når man begynner der får man først en samtale med treningsveilederen slik at vi får tilpasset et treningsopplegg som passer for den enkelte pasienten. Det er både mulig å delta i gruppetreningsopplegg eller ta drop-in-timer som på et vanlig treningssenter.

Trener tre ganger i uka

Den tidligere skøyteløperen Fred Anton Maier fikk prostatakreft for 12 år siden og har vært igjennom hele spekteret med behandling. Han begynte på Pusterommet i høst og kan ikke få fullrost tilbudet nok:

- Tenk, nå er jeg 76 år og har begynt på treningssenter! Jeg gleder meg til hver eneste uke. På  mandager og onsdager trener jeg på apparater eller på spinningsykkel og på fredagene er jeg i bassenget. Det er utrolig hva de gjør for oss, jeg er kjempefornøyd for dette har virkelig gitt meg ny giv, sier han.

Stadig flere Pusterom

I dag er det etablert totalt åtte Pusterom på Ullevål Sykehus, Radiumhospitalet, Haukeland sykehus, St. Olav, Sykehuset Telemark, Sykehuset Innlandet, Ringerike Sykehus og Sykehuset i Vestfold. I tillegg arbeider Aktiv mot kreft med konkrete planer om nye Pusterom på Ahus, Bærum Sykehus, Ålesund Sykehus og Rikshospitalet.

- Vi har mye på gang, og det er artig å drive med dette når tilbakemeldingene er så gode. Bare på Pusterommene vi har på Radiumhospitalet og Ullevål var det nesten 7000 pasientfremmøter i 2014, det sier litt om behovet, så vi ser frem til å få på plass enda flere Pusterom i tiden som kommer, sier Aanesen fornøyd.