- Som en del av behandlingen for prostatakreft får mange pasienter hormonbehandling i kombinasjon med andre behandlinger. Den behandlingen reduserer testosteronnivåene og det fører gjerne til at pasientene mister muskelmasse. Men behandlingen kan også påvirke aktivitetsnivået til pasientene og noen føler at de mister tiltakslyst, som også kan påvirke muskelmassen. Derfor er det viktig med trening for å opprettholde eller stanse reduksjonen i muskelmasse, sier Tormod S. Nilsen som er forsker ved Norsk Idrettshøyskole.

Flere sykehus tilbyr i dag målrettet rehabilitering for pasienter med prostatakreft gjennom ordningen med Pusterom. Det er Aktiv mot kreft som har bidratt til at landets kreftsykehus har fått treningsrom som skal være lavterskeltilbud for kreftpasienter, og hvor treningen er tilrettelagt for den enkelte. Hovedformålet er å redusere bivirkninger av kreftbehandlingen, opprettholde og forbedre fysisk form og å gi økt energi og overskudd.

Seks uker rehabiliteringsprogram

De som møter pasientene på Pusterommet er enten fysioterapeuter eller treningspedagoger, og alle har ekspertise på trening og på kreftsykdom.

- Tilbudet vi har til pasienter med prostatakreft starter med et to dagers kurs hvor vi gir opplæring i behandling, bivirkninger og råd om hva pasienten kan gjøre selv for å redusere plagene. Kurset etterfølges av et seks ukers rehabiliteringsprogram som innebærer gruppetrening to ganger i uken i tillegg til tre temamøter der vi snakker om betydningen av fysisk aktivitet i forbindelse med behandlingen. Vi har en klinisk ernæringsfysiolog som underviser om anbefalte kostråd. Pasientene får også en samtale om samliv og sexualitet, og da bruker vi en spesialist i sexologisk rådgivning, forklarer Kari Ingvild Amundsen som er fysioterapeut ved Pusterommet på Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

- Tilbudet er i utgangspunktet for pasienter under behandling, men det er også mulig å benytte Pusterommet i en periode etter behandlingen er ferdig. Det innebærer i tillegg veiledet trening på utvalgte Frisklivssentraler i Oslo, sier prosjektleder Kjersti Tveten.

Det er bra for den psykiske helsen å komme ut og få støtte fra andre som er i den samme situasjonen.

Det sosiale er viktig

I tilknytning til treningsrommene er det også gjerne etablert en sosial sone, noen steder i form av et kjøkken, andre steder i form av sittegrupper. Her kan deltakerne treffes og utveksle erfaringer både før og etter treningen.

- Man får en rekke fysiske bivirkninger etter at man har blitt behandlet for prostatakreft, men det er også en psykisk påkjenning forbundet med dette og noen opplever både angst og depresjon. Det er bra for den psykiske helsen å komme ut og få støtte fra andre som er i den samme situasjonen. Derfor er det sosiale aspektet også en svært viktig del av dette, sier Amundsen.

- Erfaringene er veldig gode og vi får høye score på evalueringene fra pasientene som har vært igjennom rehabilitering hos oss. Ekstra artig er når enkelte til og med sier at de opplever å være i bedre fysisk og psykisk form etter rehabiliteringen enn før de ble behandlet, avlutter hun.