- Om man oppdager prostatakreft på et tidlig tidspunkt kan mange helbredes. For en del er aktiv overvåking  et alternativ. Det vil si at man observerer sykdommen tett og utsetter behandlingsstart, fordi behandling har ulike bivirkninger for mange forklarer Iversen. Men det jo kan være belastende å vite at man har kreft uten at det gjøres noe aktivt.

Endrede Rutiner

Såkalt PSA-testing var lenge i vinden, men er ikke uten kontrovers. I USA var det lenge praksis å oppfordre alle menn til å ta en PSA-test. Dersom PSA var forøket, medførte det ofte vevsprøve fra prostata, til tross for at forøket PSA- verdi ikke er eksklusivt knyttet til prostatakreft.

-Tidligere var det mange steder i verden man oppfordret alle til å sjekke seg, men i lys av nyere funn er det internasjonalt mer tilbakeholdenhet. Vi oppfordrer de som er bekymret for prostatakreft eller har flere i familien med prostatakreft å snakke med legen sin, sier Iversen.

Selv om aktiv overvåkning  er en mulig strategi i tidlige tilfeller, finnes det andre, langt mer omfattende alternativer: Strålebehandling og kirurgi. Begge har  tilnærmet lik risiko for alvorlige bivirkninger fra tarm eller urinveier. I tillegg kommer risikoen for impotens.

-Gjennomsnittsalderen for de som behandles er 70 år,  men utviklingen starter mye tidligere, så det er ikke uvanlig å leve med denne sykdommen. Vi sier at selv om det fortsatt for mange er en alvorlig sykdom, er dette som regel er en  sykdom de fleste dør med - ikke av, forteller Iversen.

Han understreker at mange faktisk blir friske etter behandling.

Lev normalt, selv med spredning

Tidligere var kastrasjon den eneste behandlingen ved spredning, noe som kan høres brutalt ut for de fleste menn. Ifølge Iversen har det de senere årene kommet nye behandlingsmetoder som gjør det mulig å ha et lengre og bedre  liv med spredning fra prostatakreft enn tidligere.

-De siste fem årene har det kommet flere nye behandlingsmetoder som gjør det mindre belastende å leve med prostatakreft. Dette er behandling som tilbys ved alle helseforetak.  Vi kan behandle fremskreden prostatakreft med spredning, enten med cellegift hos mange, eller med tabletter hos de fleste. Vanligvis bremser dette videreutvikling i en god periode.

-I tillegg til dette har det kommet en norskutviklet behandling på markedet for de som kun har spredning til skjelettet.

Lysere fremtid

Det er aldri lett å spå fremtiden, særlig ikke i medisin, men Iversen ser for seg noen utviklingsområder som gir grunn til optimisme:

-Først og fremst går arbeidet med utvikling av sikrere markører for aggressive kreftceller i prostata i en positiv retning. Det vil gjøre at vi bedre kan vurdere hvordan vi skal behandle pasienten. Dernest er den utviklingen vi har sett på kirurgifronten kommet langt. Tidligere opererte man åpent, mens det nå, nesten utelukkende, er snakk om kikkhullskirurgi som gir flere fordeler for pasienten.

-I tillegg til dette blir strålebehandlingen mer treffsikker. Og det er det mye spennende medikamenter på utprøvingsstadiet som ser lovende ut for de som har mere avansert sykdom, avslutter Iversen.