- I dag har vi tre hovedbehandlingslinjer når det kommer til behandling av lokal prostatakreft. Den nyeste er aktiv oppfølging. Dersom kreften er lokal og lite aggressiv kan man bruke denne metoden som innebærer at man følger opp pasientens tilstand regelmessig ved å benytte PSA-kontroller, ultralydkontroller og magnetundersøkningskontroller. Vi tar også biopsi av prostata, men behandler først hvis vi ser at svulsten utvikler seg og kreften blir mer aggressiv, sier Tom Wiklund som er spesialist i medisinsk onkologi og radioterapi ved Docrates Kreftsykehus.

For de fleste innebærer det oppfølging med 3 till 6 måneders mellomrom.

Robotassisterte operasjoner

Den andre behandlingen er å operere. Ofte benytter man da en robotassistert operasjon, en metode som gjør at tilhelingen går fortere og at pasienten kommer raskere tilbake til et vanlig liv etter operasjonen.

- Dessverre er det, på samme måte som fra de operasjonsmetodene man benyttet tidligere, også en del bivirkninger knyttet til de robotassisterte operasjonene. Urinlekkasje og impotens er de vanligste, forklarer Wiklund.

Strålebehandling

Strålebehandling er den tredje metoden, og resultatet etter strålebehandling er ofte like godt som etter en operasjon. Behandlingen kan gis på to måter. Enten som ekstern strålebehandling, da rettes strålene mot prostataen gjennom huden fra utsiden av kroppen. Ved behov kan også lymfeknutene i nærheten av prostata behandles på denne måten.

- Med de nye undersøkelsesmetodene som magnetundersøkelser, ortomografiundersøkelser og PET-CT undersøkelser, kan behandlingen planlegges bedre enn tidligere. Den moderne teknikken gjør at strålene i større grad kan innrettes slik at stråledosene som rettes mot selve svulsten kan økes betydelig, mens vevet rundt blir utsatt for langt mindre stråling. Det er spesielt viktig at vi ikke strålebehandler urinblæren og selve endetarmen. Risikoen for bivirkninger er vesentlig redusert med denne behandlingsmetoden enn for metoder som er eldre, forklarer legen.

Med strålebehandling er risikoen for å få urinlekkasje eller å oppleve impotens liten.

HDR-brachyterapi

Dette er en annen type strålebehandling som gis i narkose og der det føres inn nåler med hull i selve prostatakjertelen. Deretter føres det inn radioaktive iridiumnåler inni disse nålene av en slags fjernstyrt robot.

- Da behandles kun selve prostataen, mens de omkringliggende vevene nesten ikke utsettes for noen stråling i det hele tatt. De fleste pasientene kan gå på jobb igjen allerede neste dag etter denne behandlingen, sier Wiklund.

Behandlingen kan gis som eneste behandling, tre ganger med to ukers mellomrom, men den kan også kombineres med annen strålebehandling.

- Det har skjedd en dramatisk forbedring i overlevelsesraten hos prostatapasienter de siste årene. Delvis skyldes det at vi diagnostiserer prostatakreft tidligere og at vi får behandlet kreften mens den fortsatt er lokal og ikke har spredd seg. At det er så mange som tester PSA-verdiene sine er også en viktig årsak, sier Wiklund til slutt.