- Ved påvist prostatakreft er det avgjørende om kreften har spredt seg eller ei i forhold til hva slags behandling som kan tilbys pasientene. Dersom kreften ikke har spredt seg finnes det i utgangspunktet to behandlingsmåter som kan kurere kreften, operasjon eller strålebehandling, sier Daniel Heinrich som er overlege ved kreftavdelingen på Ahus.

Daniel Heinrich,
Overlege ved kreftavdelingen på Ahus.
Foto: Privat

Kirurgi og strålebehandling

Det finnes ulike former for kirurgiske metoder, men felles for dem er at hele prostatakjertelen fjernes. På den måten kureres sykdommen. En annen metode er strålebehandling. Da fjernes ikke selve kjertelen, men ved å tilføre stråling med høy energi drepes kreftcellene.

Når kreften har spredt seg

Dersom prostatakreften først sprer seg skjer det i over nitti prosent av tilfellene til skjelettet. Til tross for spredning kan sykdommen ofte holdes i sjakk mange år ved hjelp av en behandling som heter hormonblokkade. Etter en periode avtar gjerne effekten av hormonblokkaden, og inntil for tre år siden var den eneste behandlingen på dette stadiet da å tilby cellegift. Slik er det ikke lenger.

Nye medikamenter

- Tidligere var det sånn at vi ikke hadde noe å tilby dem som ikke tålte cellegift, men i løpet av de tre siste årene har det kommet nye medikamenter som også kan hjelpe disse pasientene. For det har skjedd mye på dette feltet den siste tiden, spesielt for de sykeste pasientene, forklarer Heinrich.

Det er særlig tre medikamenter det er snakk om. Mens et av dem dreper kreftcellene med radioaktiv alfastråling virker et annet på testosteronproduksjonen, og det tredje virker ved å blokkere for virkningen av testosteronet.

Forlenget levetid og bedre livskvalitet

- De nye medikamentene forlenger livet til pasientene som allerede har fått cellegift, men vi har funnet ut at disse medikamentene har god effekt også hvis de benyttes før en eventuell cellegiftbehandling. Det betyr at vi kan bruke disse medikamentene på en mye større pasientgruppe, sier Heinrich.

Resultatene av medikamentbehandlingen viser at den mediane levetiden, som betyr den tiden det tar til halvparten av pasientene er døde, har økt med 3,5 - 6 måneder. Det beviser at medisinene virkelig fungerer.

- Vi ser også en forbedring i selve livskvaliteten, for bivirkningene med disse medikamentene er mye mindre enn med andre kreftmedisiner, og da får pasientene mindre smerter, forteller Heinrich og avslutter med et hjertesukk:

- Siden det har kommet så mange nye behandlingsmuligheter er det viktig at man kommer til et sted hvor det jobber folk som har erfaring med disse medikamentene og som kan velge det beste for den enkelte pasienten. Det kan være en utfordring på mindre sykehus med få pasienter, avslutter Heinrich.

Tom Backe
redaksjonen@mediaplanet.com