Seneffekter kan oppstå umiddelbart etter kreftbehandlingen, men ofte går det mange år før de kommer til syne. Det er spesielt strålebehandling, og visse typer cellegift som kan forårsake skader i arvestoffet til friske normalceller og gir økt sykelighet med tiden. En teori er at kreftbehandlingen fremskynder naturlige aldringsprosesser.

- Seneffektene etter kreftbehandling varierer veldig. Hva slags kreft barna har hatt og hvilken behandling de har fått spiller inn på hvordan seneffektene blir. Enkelte symptomer går igjen hos veldig mange av disse pasientene. Mange blir veldig trøtte eller sliter med konsentrasjonsproblemer og mange sliter også psykososialt siden de har vært mye borte fra skolen, forteller Anne Høydal som er leder av seneffektgruppa i Barnekreftforeningen.

Svært mange barn som får kreft, vil kunne oppleve å få senskader i større eller mindre grad. For noen kan det gi seg utslag i problemer med å være på skolen en hel dag. Andre merker ikke symptomene før i voksen alder når de skal prøve å få barn, da kan det være at reproduksjonsevnen har blitt påvirket av for eksempel strålebehandlingen de fikk som barn.

Mer forskning - bedre informasjon

Barnekreftforeningen arbeider med å skaffe mer penger til forskning og informasjon:

- Det er viktig med mer forskning på barnekreft, for det er stor forskjell på å behandle barn som vokser i forhold til voksne personer. I tillegg driver vi mye informasjonsarbeid overfor foreldre, men også målrettet mot for eksempel skoler. Da handler det mye om tilrettelegging, og det er viktig for denne pasientgruppen, sier Høydal.