Man har de siste årene begynt å kunne teste svulstvevet til utvalgte kreftpasienter for mutasjoner for å kunne si både noe om prognose og hvilken behandling pasienten bør få. Pasienter med kreft i tykk- og endetarm med spredning skal heretter testes for om de har en mutasjon i RAS genet før eventuell behandling med EGFR-antistoff kan gis. RAS- genet styrer blant annet celledelingen. Det er rundt 50 prosent av pasientene som ikke har en RAS- mutasjon, og de vil kunne motta slik behandling med stor sannsynlig for nytte av behandlingen forteller professor ved onkologisk avdeling på Haukeland Sykehus, Halfdan Sørbye.

- Pasienter som har en mutasjon i RAS-genet har ikke nytte av slik behandling. Dette betyr at vi kan bruke en kostbar behandling på de pasientene som har mest effekt av medisinene. Pasienter som ikke vil ha nytte av den unngår en nytteløs behandling med de bivirkningene det ville medført. I dag får de fleste pasienter med spredning fra tykk- og endetarm undersøkt svulstene genetisk for mutasjoner i RAS- og BRAF- genet, og valg av cellegift behandlingen planlegges utfra svarene.

Slipper unødig behandling

Hele poenget, ifølge Sørbye, er at man i moderne kreftbehandling ønsker å gi en mer målrettet medisinering, noe som fører til at pasienten umiddelbart får den behandlingen med størst sannsynlighet for å virke og slipper unødig behandling som ikke virker.

- Det er rundt 3500 pasienter årlig som får tykktarmskreft eller endetarmskreft i Norge, og rundt 30 % av disse vil få spredning av sykdommen. Behandlingen det her er snakk om, er foreløpig kun relevant for pasienter med spredning, hvor det oftest er snakk om å vinne mest mulig levetid.

Nytt av året

Handlingsplanene til helsemyndighetene blir nå endret og svulstvevet må testes på RAS genet før en eventuell behandling med EGFR-antistoff gis. Man fortsetter dessuten å forske etter andre gener i svulsten som kan være avgjørende på effekten av behandlingen.

- Vi har kjent til RAS- mutasjonen i mange år, men det nye er at vi nå har sett at effekten av medisiner avhenger av mutasjonen. Fremtidshåpet er at man kan finne flere slike mutasjoner som påvirker medikamentenes virkning, og gi en mer målrettet behandling til alle kreftpasienter, avslutter Sørbye.