”Det er veldig mye positivt som skjer innenfor utvikling av behandling av kreft”, forteller daglig leder i Oslo Cancer Cluster (OCC), Ketil Widerberg.

To viktige trender er immunonkologi og presisjonsmedisin. Immunonkologi benytter kroppens immunsystem til å bekjempe kreft, mens presisjonsmedisin har med å gi riktig medisin til riktig pasient til riktig tid.

I Norge har det lenge vært forsket på immunonkologi. ”Her har Oslo Cancer Cluster innovasjonspark, som samler forskere, klinikere, norske og globale firmaer, vært et viktig element—noe vi har fått stor internasjonal oppmerksomhet på”, sier han.

Med basis i det sterke fagmiljøet på Montebello etablerte OCC for syv år siden møtet Cancer Crosslinks, som samler fagpersoner innen onkologi og immunologi. Konseptet har blitt kopiert flere steder i verden.

 ”Vi ser at kombinasjonen onkologi og immunologi er viktig å utvikle videre”.

Widerberg presiserer at det verden over nå forskes iherdig på immunonkologi. ”Metoden er ikke ny, men det er nå vi ser resultatene”. Metoden har hatt stor suksess i bekjempelse av føflekk-kreft og man ser nå muligheter på andre områder. En rekke selskaper i OCC jobber med dette i samarbeid med globale aktører.

”Immunonkologi er ansett som noe som vil kunne stå for mesteparten av kreftbehandlingen i fremtiden”, hevder han.

Lovende digitalisering

Innen presisjonsmedisin skjer det også mye spennende nasjonalt og internasjonalt. Her analyseres data fra pasienter for å finne ut hvem som vil ha nytte av behandling. Norge har her store muligheter på grunn av helsesystemet, bruken av personnumre og Kreftregisteret.

Det samarbeides blant annet med Kreftregisteret og amerikanske forskere for å se hvordan dataanalyser kan brukes til å screene mer effektivt for kreft. OCC har også fått et stipend fra EU for å se på hvordan IT-selskaper og onkologi-biotech startups i samarbeid kan øke presisjonen i bruk av data.

”Kanskje den største trenden er digitalisering. Det er mye satsing og utvikling innenfor forskning og analysering av data. Det er veldig lovende muligheter”.

Flere spennende områder

”Vi har veldig mye spennende kompetanse i Norge når gjelder forskning på leveringsteknologi i kreftbehandling, at man får riktig stoff levert”, fortsetter Widerberg.

”Det med bruk av radioaktive metoder er også et opptaktsområde. Også PDT (Photo Dynamic Therapy) – lyssensitiv teknologi, er Norge langt fremme på”.

Her tas et stoff opp i kreftcellene, som drepes når det settes lys på. Dette ble først brukt på hudkreft og det jobbes nå med samme teknologi på blærekreft og andre kreftformer.

Prevensjon er også noe OCC ser på i samarbeid med Kreftforeningen og Ullern videregående skole. Man ser blant annet på bruk av dataanalyser, som forskjellige måter å monitorere pluss mulighetene for preventiv aktivitet heller enn å ta et medikament. Det jobbes også med å gjøre behandling mer effektiv og skånsom.

”For å utvikle fremtidens kreftbehandling er samarbeidet mellom akademia og firmaer veldig viktig. Samtidig er det viktig at vi kobler oss på de globale verdikjedene”, understreker han.

”Vi hjelper å bygge arbeidsplasser i Norge og det er godt for pasientene. Det å bidra til å redde liv er en veldig positiv del av dette arbeidet”.