Sammen med Blærekreftforeningen og Sørlandet sykehus skal Siri og Jens Stedje i Krefthunder AS nå undersøke om krefthunder kan brukes i screening av kreft i en vitenskapelig studie. Ekteparet Stedje har begge bakgrunn fra Politiet der Siri blant annet har jobbet i Kripos, mens Jens nå har sin sjette tjenestehund i Drammenspolitiet. Etter et opphold på en minehundskole i Spania slo tanken dem om at søkshunder også kunne brukes til å finne kreft, og de satte snart i gang med å hente inn luktprøver og trene hunder.

Aksjeselskap

Fem år senere, sitter de med seks hunder som er trent til å markere på luktprøver fra prostatakreftpasienter og ignorere luktprøver fra personer uten kreft. De har etablert virksomheten som et aksjeselskap «for å ha orden i sysakene» som Siri uttrykker det, men driver firmaet på nesten ren idealisme.

- Blant 439 ukjente prøver har hundene markert feil i alt fem ganger, og flere av feilene har vi funnet årsaken til og kan unngå i framtiden. Også når vi teller med de feilene, viser hundene resultater som er langt bedre enn de fleste krefttester som brukes nå. Vi har derfor inngått et samarbeid med Sørlandet sykehus og Blærekreftforeningen om å gjennomføre en vitenskapelig studie, sier Siri.

Kan sile ut akutte tilfeller

- Hvis testen blir så god som vi håper på, kan dette i framtida brukes både til screening av risikogrupper og til preklinisk screening for å skille de pasientene som trenger legehjelp straks fra de som kan vente.

- Dette skal gjøres parallelt med at vi fortsatt tilbyr prostatakrefttesting til privatpersoner. Vi ser for oss en travel periode, men det blir moro! Dersom noen ønsker mer informasjon kan de gå inn på websiden vår, www.krefthunder.no og lese mer, avslutter Siri.