Andre ganger kan det være vanskeligere å forklare hvorfor man gjentatte ganger sliter med hukommelse, konsentrasjon eller logiske evner. Da kan årsaken ligge i nevrologisk sykdom eller skade. Det er ikke uvanlig at pasienter behandlet for hjernesvulst får slike senskader.

– Etter behandling med cellegift, operasjon eller stråling mot hjernen, kan enkelte kreftoverlevere oppleve kognitiv svikt. Dette kan være forbigående, men det kan også bli varig, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

En skjult vanske

Kognitive funksjoner er mentale funksjoner som har betydning for hvordan vi tenker og tilegner oss kunnskap. Det omfatter også problemløsning og språk.

– For de fleste oppleves kognitive endringer som en skjult vanske, en skade ingen andre kan se. En ekstra utfordring er at den som selv sliter med kognitive endringer, heller ikke alltid selv er klar over dem. For det er ikke lett å huske at en husker dårlig, sier Ryel.

Hun anbefaler derfor å snakke med andre rundt seg; både om det en opplever selv, og det andre eventuelt merker av endringer. Det å korrigere egne oppfatninger er også viktig. Kanskje problemet ikke er så stort som det fryktes å være.

Behov for tilpassing

For å oppdage kognitiv svikt, er en personlig undersøkelse viktig. Ved mistanke kan man få situasjonen klarlagt ved undersøkelser hos enten fastlege eller nevropsykolog.

– Å få beskjed om at man har fått en kognitiv svikt kan være vanskelig å godta. For noen kan en mild svikt få store konsekvenser, for eksempel på en arbeidsplass. Det kan også slite på familieliv og sosiale relasjoner når de som står nært opplever at en person forandrer seg uten å forstå hvorfor.

En spesialistundersøkelse kan gi et bilde av utfordringene og forslag til rehabilitering. Nevropsykologen kan også kontakte spesialister i NAV som kan hjelpe til med å finne ut hvilke arbeidsoppgaver den enkelte kan mestre, samt hvor mye man kan jobbe.

– Har man kognitiv svikt er det viktig å ta hyppige pauser. For noen er det ikke optimalt å jobbe hundre prosent, mens for andre er det å få tilpasset arbeidsplass og arbeidstid det som må til for at man kan stå i jobb. For noen er hverdagen nok, sier generalsekretæren.

Et annet viktig tips er å snakke med noen som vet litt om hvordan du har det, enten det er en likeperson eller en fagperson. Da er du velkommen til å kontakt med Hjernesvulstforeningen eller Kreftforeningen.