– De som kommer til oss har fått kreft tett innpå seg og kjenner at alt er kaos, og midt oppe i det skal en tenke på hva en har rett på, forsikringer, eller om en skal en klage til Nav, sier Camilla Fosse, som er jurist og leder for Kreftforeningens rettshjelp. 

– Det er veldig mye å sette seg inn i, og mange kjenner at det har de lite overskudd til. Man skal lese igjennom ting som ofte er skrevet på et kronglete språk, og man skal klare å lete seg frem til rett instans. Alt dette blir en tilleggsbelastning til sykdommen, fortsetter hun. 

To tusen fikk hjelp i fjor

Hun forteller at Kreftforeningen får mange henvendelser fra kreftpasienter og pårørende som trenger hjelp med juridiske spørsmål som dukker opp i forbindelse med en alvorlig sykdom, men det er fortsatt mange som ikke er klare over tilbudet hos Vardesentrene. I fjor hjalp Kreftforeningens jurister 2000 mennesker. 

– De som kontakter oss har ofte spørsmål om hva som skjer med jobben dersom de blir sykmeldt i lang tid, noen er usikre på hva forsikringene deres dekker eller hva de har krav på hos Nav. Andre har barn som er syke og lurer på om de har rett til pleiepenger eller andre ytelser, sier Fosse. 

Gratis hjelp av 60 frivillige jurister

Vardesentrene driftes av Kreftforeningen i samarbeid med helseforetakene og er ment å være et friareal for syke og pårørende. I tillegg til å være et sted der du kan snakke med likepersoner, ta en kaffekopp, delta på forskjellige kurs eller trene, finnes det også en gjeng med frivillige jurister som er der nettopp for å hjelpe kreftpasienter og pårørende med juridiske spørsmål. Tilbudet om rettshjelp finnes foreløpig på fem av de syv Vardesentrene rundt i landet; i Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo. Alle Vardesentrene ligger i tilknytning til de store sykehusene. 

– I dag har vi 60 jurister som ønsker å bruke jussen på noe meningsfullt, forteller Fosse. 

Ingen avtale

For å snakke med en jurist i Kreftforeningen kan du ta kontakt på telefonen eller besøke et Vardesenter. Du trenger ikke avtale tid, men bor du langt unna kan det være lurt å gjøre en avtale. 

– Da får du snakket med en jurist, som vil vurdere om vi kan hjelpe deg videre med din sak, forteller Fosse. 

På Kreftforeningen.no/rettshjelp finner du en oversikt over når juristene er til stede på ditt nærmeste Vardesenter. Har du ikke anledning til å besøke et Vardesenter kan du ta kontakt med Kreftlinjen på 80 05 73 38. All hjelpen du får er gratis.