Tenk deg at du er rammet av kreft, og at du vandrer gjennom sykehuskorridorene. Så får du plutselig øye på et lokale som skiller seg litt ut. Lyse og rolige omgivelser. Gode møbler og duften av deilige vafler. Og tenk om du blir møtt av noen som vet hvordan du har det. En som har gått gjennom det samme som deg, og som vil lytte og gi råd. Da er du er kommet til et Vardesenter.

- Et Vardesenter er et friareal for kreftpasienter og pårørende. Her er all tid din tid. Du kan fylle den med samtaler med en likeperson – en som selv har hatt kreft, eller som har vært pårørende til en kreftsyk. Du kan plukke et kurs som passer deg ut fra et rikt og variert tilbud. Du kan kanskje delta på en yogaøkt, eller slå av en prat med likesinnede. Eller frister det mest å lene seg tilbake med en kopp kaffe og en avis? På Vardesenteret er alt lov, sier Heidi Brorson, avdelingssjef for kreftomsorg i Kreftforeningen.

Nasjonal satsing

De siste årene har Kreftforeningen i samarbeid med helseforetakene bygget opp syv Vardesentre ved de største sykehusene rundt om i landet. Det første Vardesenteret ble etablert på Radiumhospitalet av Kreftforeningen og Oslo universitetssykehus i 2010. Dette ble raskt en nasjonal satsning, og nå er det Vardesenter på Radiumhospitalet og Ullevål sykehus i Oslo, St. Olavs hospital i Trondheim, Nordlandssykehuset i Bodø, Universitetssykehuset i Tromsø, Universitetssykehuset i Stavanger og Haukeland universitetssykehus i Bergen.

- Alle kan komme uanmeldt, og tilbakemeldingene fra de som besøker Vardesentrene bekrefter hvorfor vi har satset på dette konseptet. I fjor var nesten 34.000 personer innom. Mange glemmer at de er på sykehus, og sier at de får viktig hjelp og nødvendig avkobling. I tillegg til gode menneskelige råd, får alle som ønsker også tilbud om samtale med jurist. Det kan være nyttig med tips og råd om hvor man skal henvende seg når man er blitt syk, sier Brorson.

Samarbeider med eksperter

Vardesentrene driftes takket være gaver og innsamlede midler. I tillegg til ansatte jobber også mange frivillig ved senteret. Senteret har knyttet til seg ulike eksperter innenfor alt fra kosthold og fysioterapi til seksualrådgivning.

- Dette er en unik måte å samarbeide på – Kreftforeningen som en frivillig organisasjon og sykehusene som en offentlig aktør – sammen for kreftpasienter og pårørende, sier Brorson og legger til:

- Å bli kreftrammet er å bli kastet ut i et ukjent og skremmende landskap. En varde å navigere etter er kanskje det man trenger mest. Det gir håp, trygghet og mulighet til å orientere seg. Derfor er navnet Vardesenter ikke tilfeldig. Fra gammelt av har folk bygget varder for at reiser over ukjente fjell og landskap skal bli tryggere. En varde representerer trygghet, den forteller hvor man er, at noen har vært der før, samtidig som det er en veiviser videre. Vi håper at så mange som mulig besøker oss. Koppen din står klar, avslutter Brorson.

Les mer om Vardesenterene og hva de gjør her.