Det viktigste du kan gjøre for å forebygge denne formen for kreft er å ha gode solvaner og unngå bruk av solarium. Heldigvis kan man få fjernet hudkreft med en enkel operasjon, men for noen kan det oppstå tilbakefall og spredning. Selv om man har hatt en vellykket behandling, vil man alltid leve med tanken om at man har hatt kreft. Man vil ha behov for oppfølging og kontroller, og det medfører også bekymringer. Behovet for informasjon, erfaringsutveksling med likesinnede og en organisasjon som kan tale pasientgruppens sak, er bakgrunnen for at Føflekkreftforeningen ble stiftet.

Likepersontjenesten

For mange er det godt å møte andre som har vært gjennom en lignende behandling som en selv skal gjennom. En likeperson er et medmenneske som kan lytte og forstå, og som viser omsorg og gir håp. Likepersonsarbeid er ikke en erstatning for offentlig/privat omsorg, men et viktig supplement. Utdanning av likepersoner er et stort satsingsområde i Føflekkforeningen.

Kontaktinformasjon

  • Tlf: 90 88 60 09, hverdager mellom 09:00 - 15:30
  • E-post: post@foflekkreft.no