Hvordan virker immunterapi i kombinasjon med målrettet terapi?

Immunterapi stimulerer immunforsvaret til å starte og vedlikeholde en immunrespons mot kreftcellene. Målrettet terapi angriper spesifikke proteiner i kreftcellene som hemmer vekst, deling og spredning av kreftceller. Kombinasjonen av målrettet terapi og immunterapi har potensiale til både å redusere vekst og utvikling av kreftsykdommen og øke overlevelse.

Med den nye behandlingen, hvordan ser prognosene for kreftpasienter ut sammenlignet med tidligere?

Målrettet behandling har i flere kreftformer vist å gi redusert sykdomsutvikling. Ved immunterapi benytter vi oss av kroppens eget immunforsvar til å angripe kreftcellene. Det er fortsatt mye vi ikke forstår omkring immunsystemets oppbygning og det jobbes intensivt for bedre å forstå hvem som har nytte av behandlingen. For de pasientene som har effekt av immunterapi gir behandlingen en langtidsoverlevelse vi ikke har sett tidligere.

Det foregår spennende forskning innen biopsi og persontilpasset behandling. Hva går dette ut på?

I mange år har legene brukt klinisk undersøkelse, billedteknikker som røntgen og CT og mikroskopering av vev fra pasientens svulst for å stille riktig diagnose. I tillegg til disse undersøkelsene er det nå mer og mer vanlig å analysere arvematerialet i pasientens kreftsvulst. På denne måten kan legene gi en enda mer presis diagnose enn tidligere.

To personer med lungekreft kan ha ulike kreftrelaterte skader i arvematerialet og har dermed genetisk sett to forskjellige typer lungekreft, som kan kreve ulik medisinsk behandling.

Hvilke betydning vil en slik utvikling ha for kreftpasienter?

For kreftpasienter er informasjon om hvilke skader som finnes i deres kreftarvemateriale nødvendig for å gi riktig behandling. For noen varianter av kreft finnes det i dag legemidler på markedet som kun virker hvis det foreligger bestemte forandringer i arvematerialet.

Det forskes intenst på dette området og vi vil i fremtiden sannsynligvis ha legemidler på markedet som virker på en lang rekke av de skadene vi finner hos kreftpasienter.  For å bedre behandlingen av den enkelte pasient, er det sannsynlig at legene i fremtiden i større grad vil behandle med en persontilpasset cocktail av medisiner som stemmer overens med pasientens skader i arvematerialet.