- Mange kreftpasienter sliter med å holde vekten på grunn av sykdommen og behandlingen de har fått. Å komme opp i vekt igjen kan gjøre dem bedre rustet til å takle kreften, sier klinisk ernæringsfysiolog Susanne Weedon-Fekjær.

Hun jobber på Vardesenteret på Radiumhospitalet, og gir gratis ernæringsråd til kreftpasienter, enten det gjelder dårlig matlyst eller spørsmål rundt hva som er sunt å spise. Totalt finnes det syv Vardesenter i tilknytning til de største sykehusene i Norge. Vardesentrene er etablert av Kreftforeningen i samarbeid med flere helseforetak i landet. 

Mister motstandskraft

- Det problematiske med vekttap er at man taper muskelmasse, men også lagrene av vitaminer, mineraler og sporstoffer reduseres. Dette er en del av kroppens motstandsapparat, derfor blir kroppen dårligere rustet til å takle sykdom, og påkjenningene av behandlingen, sier Weedon-Fekjær. I tillegg til hjelp ved dårlig appetitt, bistår vi med mange gode råd om sunt kosthold ved kreftsykdom.

Hun forteller at de vanligste spørsmålene fra pasientene er: Jeg har ikke lyst på mat, hva skal jeg gjøre da? Er det bestemte matvarer jeg bør spise mer eller mindre av? Hva bør jeg spise for å redusere risikoen for kreftsykdom og annen sykdom?

- Selv om du ikke har matlyst, er det viktig at du får i deg den maten du faktisk trenger. Folk kan ha ulike utfordringer; noen sliter med konsistensen på maten og har problemer med å svelge eller å tygge, mens andre trenger forslag til hvordan de kan få mye næring i små porsjoner. På Vardesenteret får du hjelp til dette og mye mer.

Fakta

I tillegg til råd og veiledning, tilbyr senteret også ulike kurs innen kosthold, ernæring og andre temaer. Du finner Vardesentre på Radiumhospitalet, Ullevål, UNN, Nordlandssykehuset, St. Olavs Hospital, Haukeland og Stavanger universitetssjukehus. Vil du finne ut hvilke tilbud som finnes på ditt nærmeste Vardesenter? Klikk deg inn på www.vardesenteret.no.

Du kan også få tips og råd på Kreftforeningens nettsider: kreftforeningen.no/mat