- Kvalme fører til at livskvaliteten blir redusert. Det kan også føre til redusert inntak av mat med påfølgende vekttap som konsekvens. Vekttap kan påvirke sykdomsprognosen og derfor være en alvorlig bivirkning, sier Nina Louise Jebsen, kreftlege ved Haukeland Universitetssykehus.

- Kvalme kan også føre til lavt væskeinntak og dermed uttørking og nyresvikt, som er en annen uheldig bivirkning, fortsetter hun.

Et sammensatt bilde

Selve kreftsykdommen kan føre til kvalme, særlig hvis pasientene har svulster i hjernen, tarmen eller i magen.

- Bildet er veldig sammensatt, for også smerte, angst og en rekke medikamenter kan fremkalle kvalme. Når det gjelder sammenhengen mellom cellegift og kvalme kan det være celler i tarmen som reagerer på stoffene som er i cellegiften, men vi har også nerveceller som registrerer cellegiften som et giftstoff i blodet og reagerer med å utløse kvalme. Cellegift kan påvirke kortisolnivået i kroppen, som også kan bidra til kvalme.

- Når kroppen reagerer med kvalme, sender den egentlig ut et faresignal om at den har oppdaget giftstoffer, og responsen kan ofte være brekninger, sier Jebsen.

Tre typer kvalme

Kvalme som fremkalles av cellegift kan deles inn i tre ulike typer. Det ene er akutt kvalme som kommer bare noen timer etter at pasientene har fått cellegift. Denne er ganske intens, men varer ikke så lenge. Den andre typen er forsinket kvalme som kan vare i to til fem døgn etter at cellegiftbehandlingen er avsluttet. Forsinket kvalme oppleves gjerne som mindre intens, men varer lenger. Den tredje typen er betinget kvalme som rammer pasienter som har fått cellegiftbehandling tidligere, opplevd å bli kvalme av behandlingen, og forventer å bli det igjen ved neste cellegiftbehandling også.

Behandles med medikamenter

Det er viktig å sørge for at fysiologiske forhold som væske, saltbalanse og ernæring er på plass når man skal behandle kvalme. Deretter bruker man gjerne ulike medikamenter som demper de signalene som cellegiften gir:

- Vi bruker en kombinasjon av tre stoffer for å redusere både den umiddelbare kvalmen rett etter cellegiftbehandling, men også for å redusere den påfølgende kvalmen som gjerne varer i fire eller fem dager etter cellegiftkuren. Det er tre stoffer med ulikt kjemisk innhold, et av disse stoffene er et steroid som egner seg spesielt godt til å hemme langtidskvalmen, forklarer Gunnar B. Kristensen som er lege på avdeling for gynekologisk kreft ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet.

- Det har også kommet et nytt kombinasjonsprodukt hvor to av de tre stoffene er slått sammen i en kapsel. Fordelen er at pasientene bare behøver å spise én pille som virker i fem dager, istedenfor mange piller i mange dager, tilføyer han.

Jebsen fortsetter:

- Vi følger de nyeste amerikanske retningslinjene for kvalmebehandling, og da bruker vi gjerne de aller beste medikamentene fra første kur. Hensikten er blant annet å unngå forventningskvalmen som ellers kan gjøre det vanskeligere å lykkes med å behandle kvalmen ved neste kur, avslutter hun.