Før 2004 ga man nærmest alle lungekreftpasienter den samme behandlingen, så har man klart å finne frem til spesielle egenskaper ved kreftsvulstene, noe som har medført at flere kan få målrettet behandling. Nå har forskningen kommet enda et skritt videre med immunterapi som er en metode som gjør kroppens eget immunforsvar i stand til å gripe inn mot kreftcellene.

- Det er rundt ti år siden man fant ut at spesifikke genforandringer i kreftsvulsten ville få betydning for hvilken behandling som ble valgt. Ved hjelp av biopsi fant man frem til svulster med spesielle mutasjoner og man kunne dermed forutsi hvem som den nye behandlingen hadde best effekt for. Slik ble det mulig å gi målrettet behandling til de lungekreftpasientene som hadde svulster med spesielle egenskaper, sier Odd Terje Brustugun som er onkolog ved Radiumhospitalet.

Behandlingen er tablettbasert. Tablettene inneholder et molekyl som binder seg til akkurat det målmolekylet som har en feil inni kreftcellen. Tablettens molekyl stopper målmolekylet som gjør kreftcellen ondartet, og da dør kreftcellen. Denne behandlingen har vist seg å ha god effekt og lite bivirkninger hos de ca 10-15 prosent som har en slik genforandring.

Flere varianter

Til å begynne med hadde man bare behandling for èn variant av genforandring, men etterhvert som man har utforsket dette videre har man funnet frem til flere varianter av genforandringer som man kjenner til og leter etter.

- Det betyr at vi kan gi ulik behandling avhengig av hvilken forandring vi finner i kreftsvulsten, forklarer Brustugun.

Til tross for gode resultater blir man ikke kvitt lungekreft permanent ved denne behandlingen. Årsaken er at kreftcellene har egenskaper som gjør at de kan utvikle nye mutasjoner og kan endre seg på ulike vis. Det gjør at effekten av tablettene etterhvert vil forsvinne.

- Noen opplever effekt i årevis, mens andre bare har ganske kort effekt av denne behandlingen. Men etterhvert som vi har tabletter som fungerer på flere varianter av genforandring kan vi nå ta nye vevsprøver, analysere svulsten på nytt og gi ny behandling, så den store forskjellen fra tidligere er at vi kan målrette behandlingen mye bedre enn vi kunne før, og derfor kaller vi det persontilpasset behandling.

Immunterapi

Det aller nyeste inne kreftforskning er immunterapi. Kreftcellene har noen egenskaper som gjør at de gjør seg usynlige overfor immunsystemet. Derfor skjønner ikke immunforsvaret at dette er en svulst som burde fjernes fra kroppen.

- Immunterapi betyr at det gis medikamenter som er designet på en slik måte at kreftcellene blir synlige for immunsystemet, og da går immuncellene til angrep på kreftcellene og tar livet av dem, forklarer Brustugun.

Denne typen behandling er så ny at den ikke er blitt en del av standardbehandlingen ennå, men det er til vurdering hos myndighetene om effekten av behandlingen er god nok til at man kan akseptere prisen.