Av Ketil Widerberg, daglig leder Oslo Cancer Cluster

Og vi ser etter håp for dem vi vet kommer til å bli rammet av kreft i årene framover. Det er dessverre mange. I følge Kreftregisteret sine prognoser, så kan antallet som får kreft øke med 40 prosent i løpet av de neste 15 årene.

I sin nyttårstale fremhevet Erna Solberg kreft. Hun sa: «Stadig flere av oss rammes av kreft. Det er vondt å se hvordan kreft kan bryte ned friske mennesker. Når de som står oss nær rives bort altfor tidlig. Nye og bedre medisiner gir håp. De gir kreftrammede flere verdifulle år sammen med sine kjære. Vi ønsker flere slike forskningsgjennombrudd. Derfor har regjeringen økt forskningsinnsatsen betydelig. Og derfor vil vi gjøre Norge til et bra land å drive verdiskaping i. For å skape arbeidsplasser.»

Kobler kompetanse

Dette er vi så enige i. Det vi i Oslo Cancer Cluster gjør hver dag er å bidra til å koble kompetansen vi har innen kreftforskning og utvikling av innovativ kreftbehandling på tvers av bedrifter og forskningsinstitusjoner. Nasjonalt, så vel som internasjonalt. Vi ønsker å få kreftforskningen raskere ut til kreftpasientene – og vi ønsker at Norge skal ta ansvar for at dette skjer. Fordi vi har ressursene og verktøyet som skal til.

Joe Biden var fram til 20. januar i år, visepresident i USA. Han har mistet sin sønn til kreft. Han ledet også Obama sitt initiativ mot kreft, kalt Cancer Moonshot. I en tale i september 2016 nevner han at nøkkelen til å utvikle bedre kreftbehandling ligger i gode data og i rå datakraft som kan analysere dataene. Som de Norge har på grunn av Kreftregistret. Kreftregisteret har samlet opplysninger om alle som har fått kreft helt tilbake til 1950-tallet. Dette er gull for tallknusere. Og nettopp tallknusere fra Lawrence Livermore Labs USA har kompetanse her. De er allerede i gang med et prosjekt der de ser på statistikken og tallene samlet for forekomsten av livmorhalskreft hos kvinner i Norge. Det blir spennende å se hva de kan lese ut her.

Har forskning til å bidra globalt

I nyttårstalen sin nevnte Solberg også en av våre medlemsbedrifter BerGenBio. Bedriften er spunnet ut av kreftforskning ved Universitetet i Bergen. Basert på denne forskningen så prøver de å bekjempe spredning av kreft på en måte som aldri har blitt gjort før. De er i gang med å teste dette ut på kreftpasienter med blodkreft, og de foreløpige resultatene er veldig lovende.

Vi har mange medlemmer som utvikler helt unike måter å bekjempe kreft på, og Norge har forskning og helsedata til å bidra globalt. På tross av at flere får kreft, er jeg optimistisk. Jeg tror vi vil se store framskritt i årene som kommer og at kreft vil bli en kronisk sykdom man kan leve godt med.