Isabella Stokka Landmark, sykepleier. Foto: Privat

Det er langt fra alle sykehus som har en egen, spesialisert poliklinikk for sår, og sykepleier Isabella Stokka Landmark er stolt av avdelingen sin.

- Det er ikke så mange sykehus i Norge som kan vise til en slik klinikk, vi er veldig heldige som har det her.

Kroniske sår som ikke vil gro oppstår helst hos eldre pasienter med eksempelvis hjerte- karsykdommer som medfører nedsatt sirkulasjon i føtter. I tillegg er diabetikere i risikogruppen.

- Vi får inn en del pasienter med kroniske sår som har vart i uker, måneder og år, og det vi ser er arterielle og venøse sår, og en del sår som er en blanding av disse to. Så ser vi en del diabetiske sår, og trykksår som eldre blir utsatt for hvis de blir liggende eller sittende for lenge. Sår som dette er belastende, og kan redusere livskvaliteten.

Ser etter helheten

Landmark er opptatt av at de skal se hele pasienten, fordi sårene som regel henger sammen med andre, bakenforliggende årsaker.

- Det er viktig å se helheten, og ikke bare konsentrere seg om selve såret. Vi må se på hvilke sykdommer de har, hvorfor såret ikke vil gro; om det er bakterier i såret, om det er utsatt for trykk, eller om pasienten har nedsatt sirkulasjon som hindrer at det leges. Vi driver og med flere typer avansert sårbehandling, og er veldig fornøyde når vi får disse sårene til å gro.

Kontakte lege

Hvis man sliter med et sår som ikke leges bør man kontakte en lege snarest mulig.

- Det aller viktigste en pasient kan gjøre, dersom man har et sår som ikke vil gro, er å gå til lege for å få en vurdering. De som er i risikosonen, for eksempel diabetikere, bør være ekstra oppmerksomme. Disse pasientene skal alltid behandles på spesialist- poliklinikk.