Verdens Psoriasisdag er initiert av International Federation of Psoriasis Associations (IFPA), paraplyorganisasjonen for de ulike nasjonale psoriasisforbundene. Målsetningen med dagen er blant annet bevisstgjøring. Den skal bidra til å understreke at personer med sykdommen skal vite at de ikke er alene, synliggjøre hva sykdommen innebærer, men også å avkrefte myter, for eksempel den feilaktige oppfatningen om at psoriasis er smittsomt.

Oppmuntre myndigheter

Dagen skal også bidra til bedre tilgang til behandling gjennom å oppmuntre myndigheter, leger og annet helsepersonelltil å gi pasientene optimal behandling, samt å flytte psoriasis høyere opp på den globale helseagendaen.

Noe av hensikten er også å øke forståelsen i befolkningen forøvrig for hva psoriasis egentlig er, slik at det blir lettere å diskutere tilstanden mer åpent og tillitsfullt.  

- Sentralt markerer Psoriasis- og eksemforbundet Verdens Psoriasisdag med  et åpent arrangement i Oslo som starter med filmvisning på gamle Eldorado kino. Filmen viser ulike skjebner blant de som sliter med psoriasis, deretter har vi stand på Oslo Sentralstasjon fra kl. 12.00-18.00 og på Rikshospitalets hudpoliklinikk Villa Derma. Det er viktig å understreke at dagen også blir markert over hele landet gjennom de lokale fylkeslagene, sier Ragnar Akre-Aas som er forbundsleder i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF).

Mye informasjon om hva psoriasis

Akre-Aas forteller at markeringene skjer på ulike steder som kjøpesentre, apotek og i bygater der folk ferdes.

- Erfaringene og tilbakemeldingene er svært gode og i dialog med publikum opplever vi ofte at folk kommer og stiller spørsmål. Vi treffer også de som viser frem bena sine med psoriasisutslett og forteller om sykdommen sin. Og ikke minst får vi gitt ut mye informasjon om hva psoriasis og psoriasisgikt er, så denne dagen er uten tvil svært viktig for oss, avslutter Akre-Aas.