Derfor snakker vi heller om å symptomdempe og å regulere ned sykdommen, sier Joar Austad som er seksjonsoverlege på Rikshospitalet.

Psoriasis er en genetisk betinget sykdom, det betyr at man må ha visse gener for å få psoriasis. Derfor forekommer sykdommen i enkelte familier, mens andre ikke har anlegg i det hele tatt, og vil da heller ikke utvikle sykdommen. Hvis man arver anlegget for psoriasis, kan man få sykdommen, men det er ikke sikkert at man får det selv om man har arvelig anlegg.

Den internasjonale psoriasisskalaen

I 1978 opprettet leger en internasjonal standard som kunne måle effekten av psoriasisbehandling på en objektiv måte. Standarden som er forkortet PASI, kan oversettes til norsk som "psoriasis areal- og alvorlighetsindeks". PASI sier noe om utbredelsen av psoriasis på kroppen og hvor kraftige utslettene er. Etter en konsultasjon vil legen kunne sette en verdi på utbredelsen og på hvor kraftig utslettene er etter PASI- skalaen. En PASI som er under 6 regnes som lett psoriasis, mens det fra 6 - 10 er snakk om moderat psoriasis. Kommer man over 10 er tilstanden alvorlig, og det er svært sjelden man har tilfeller av psoriasis der pasientene har over 20 på denne skalaen.

- Vi bruker denne skalaen til å vurdere behandlingseffekt, så hvis en pasient kommer til oss med PASI 10, får en god behandling, og kommer tilbake etter seks uker med en PASI 5, så betyr det at vi har en femti prosent reduksjon. Det kaller vi en PASI 50, altså hvor mange prosent forbedring man har fått av behandlingen, forklarer Austad.

Fordelen med en slik standard er at man kan sammenligne resultater hos ulike behandlere og over landegrensene etter en skala som man er enige om og som er relativt objektiv.

Dagens behandling

- De fleste pasientene har en lett til moderat grad av psoriasis og behandles med salver og kremer som smøres på flekkene eller i hodebunnen. Dette fungerer ganske godt for de fleste av pasientene i denne gruppen og har lite bivirkninger. Neste trinn er gjerne å gi lysbehandling som når hele kroppen, og som gjerne tas tre ganger i uken over en periode på 10 - 12 uker. Dersom dette ikke er tilstrekkelig kan det gis systemisk behandling som påvirker immunforsvaret i hele kroppen, enten i form av tabletter eller med sprøyter, sier Austad.

En trend vi ser er imidlertid at det kommer flere biologiske medikamenter som man gir i sprøyteform ved alvorlig psoriasis hvor andre ting ikke fungerer.

Fremtidens behandling

Akkurat hvordan fremtidens behandling vil bli er det ingen som vet, men sannsynligheten er stor for at man arbeider ut i fra de samme prinsippene som i dag.

- En trend vi ser er imidlertid at det kommer flere biologiske medikamenter som man gir i sprøyteform ved alvorlig psoriasis hvor andre ting ikke fungerer. Disse virker inn på immunsystemet, og mange har opplevd store forbedringer med denne behandlingsformen. Fremover vil det sikkert komme flere lignende midler som også kan smøres på huden. Felles for disse nye behandlingsformene er at de kan ha bivirkninger og derfor må kontrolleres nøye. I tillegg er de svært dyre, sier Austad.

- Det er naturlig å være interessert i det som er nytt og spennende, men det veldig viktig at de tradisjonelle behandlingene som vi kjenner godt til når det gjelder bivirkninger, og som fungerer godt, ikke blir forkastet i higen etter noe som er nytt.