Noe av det viktige som skjer er at fokuset dreies mot mer skreddersydde behandlinger, dvs individuelt tilpassede behandlinger. Det er veldig mange nye preparater under utvikling. Blant annet forskes det på om det er andre signalstoffer enn de hittil kjente som driver sykdommen og som kan hemmes med nye preparater, sier Ellen Slevoldensom er forsker og lege ved hudavdelingen på Rikshospitalet.

Ellen Slevolde, Forsker og lege ved hudavdelingen på Rikshospitalet Foto:Privat

Hun opplyser at det både forskes på preparater som kan hemme signalstoffer (cytokiner) som allerede er dannet, og på midler som går ned på enzymnivå for å bremse dannelsen av disse signalmolekylene.

For lik behandling

Det finnes mange gode medikamenter på markedet som lindrer symptomene ved psoriasis, men det vi ser er at flere av medikamentene taper effekt over tid. I tillegg er det noen pasienter som ikke responderer på disse preparatene. Fokus nå er å være mer målrettet og å skreddersy behandlingen individuelt. Det gjenstår imidlertid ennå mye forskning før vi er der. Vi ønsker å vite mer om en type psoriasis reagerer på en type behandling, mens en annen type trenger en annen behandling.

I dag er det ikke god nok subklassifisering av de forskjellige typene av psoriasis, og dermed blir det for mange som får samme type behandling selv om dette ikke er optimalt. Markører som kan bidra til å forutse effekt av behandling savnes.

Biologisk behandling

Dagens behandlingsregime er styrt av nasjonale retningslinjer. Her legges det blant annet opp til at biologisk behandling kun kan startes når psoriasisen er av en viss alvorlighetsgrad samt at man har forsøkt lokalbehandling og annen immundempende medikasjon først.

- Men biologisk behandling er et spennende felt og har forandret livet til mange pasienter med psoriasis, sier Slevolden.

Biologiske legemidler er en samlebetegnelse på en gruppe legemidler som etterligner kroppens egne signalmolekyler/cytokiner, og som hemmer bestemte trinn i sykdomsprosessen som fører til psoriasis og leddbetennelse. Ved psoriasis medvirker signalstoffer som er en del av immunforsvaret til utviklingen av sykdommen. Hemming av disse signalstoffene står sentralt i biologisk behandling. Det finnes imidlertid ingen kur for psoriasis, kun behandlingsmetoder som kan bremse stoffene som driver sykdommen, og dermed lindre symptomene.

Følgesykdommer

Slevolden mener at utsiktene til å finne flere effektive preparater for å behandle psoriasis er gode. Det forskes mye og ny kunnskap akkumuleres hele tiden.

- Det forskes også mye på psoriasis og følgesykdommene (komorbiditet), spesielt i forhold til utvikling av hjerte/kar sykdom. I flere studier har man sett økt forekomst av hjerte/karsykdom hos pasienter med moderat til alvorlig psoriasis. Vi kjenner imidlertid ikke den kausale sammenhengen her ennå.

Studier har også vist at psoriasispasienter har høyere forekomst av metabolsk syndrom sammenlignet med den generelle befolkningen. Dette gir større sjanse for utvikling av hjerte- og karsykdommer. Det viser seg også at psoriasispasienter generelt både røyker mer og har høyere BMI enn befolkningen ellers. I tillegg vet man nå at fettvevet skiller ut cytokiner som driver psoriasissykdommen.

- Derfor er det et godt råd til psoriasispasienter å kutte ut røyken og prøve å gå ned i vekt.


Ragnar Lerfaldet
redaktionen@mediaplanet.com