Fakta

Resolusjonen "Psoriasis" som ble vedtatt i Genève bekrefter at:

  • WHO anerkjenner psoriasis som en alvorlig kronisk, ikke-smittsom sykdom, som har stor innvirkning på pasientenes livskvalitet, og hvor det p.t ikke finnes noen kurativ behandling.
  • WHO anerkjenner at psoriasis, i tillegg til de fysiske symptomer, kan medføre betydelige psykiske tilleggsbelastninger for den som rammes i form av sosial og arbeidsrelatert stigmatisering og diskriminering.
  • Psoriasis er en sykdom som innebærer økt risiko for alvorlige følgesykdommer som bl.a. metabolsk syndrom, hjerte-karsykdommer, diabetes og Morbus Crohn.
  • At opp til 42 % av psoriasispasienter utvikler psoriasisartritt (psoriasisleddgikt). Sykdommen innebærer smerter, stivhet og hevelser i ledd, og kan medføre betydelig og permanent nedsatt funksjonsevne.
  • At for mange mennesker med psoriasis blir feildiagnostisert eller får forsinket diagnose, og mangelfull tilgang til medisinsk behandling.
  • WHO anerkjenner behovet for å skape økt bevissthet rundt psoriasis som sykdom, bl.a. gjennom markering og kampanjer i anledning Verdens Psoriasisdag 29. oktober hvert år.

I mai ble den kroniske hudsykdommen psoriasis anerkjent som en alvorlig kronisk, ikke-smittsom sykdom under Verdens Helseorganisasjons generalforsamling i Genève. Dette skjedde etter  iherdig innsats fra det internasjonale psoriasisforbundet IFPA, som har arbeidet for dette helt tilbake til 2009 på vegne av sine mer enn femti medlemsorganisasjoner. Både resolusjonen om psoriasis og forslaget om å etablere en verdensomfattende psoriasisdag som det internasjonale psoriasisforbundet la frem, valgte WHOs styre å gi sin tilslutning til.

125 millioner mennesker blir hørt

Etter at vedtaket i WHO generalforsamling var et faktum, uttalte IFPA-president Lars Ettarp i en pressemelding at:

 – Det internasjonale psoriasisforbundet IFPA har, sammen med våre nasjonale medlems-organisasjoner og ledende dermatologiske fagmiljøer, lenge arbeidet for at WHO skal anerkjenne alvorlighetsgraden knyttet til psoriasis. Endelig kan vi slå fast at 125 millioner mennesker verden over som lider av sykdommen, er blitt hørt. På denne historiske dagen for det internasjonale psoriasissamfunnet, ønsker vi å takke alle samarbeidspartnere som har bidratt til at resolusjonen nå er vedtatt. En spesiell takk går også til alle WHOs medlemsnasjoner som har gitt sin tilslutning til denne viktige saken.

Ikke alvorlig nok

Psoriasis- og eksemforbundet i Norge er også svært tilfredse over vedtaket i WHO:

- Noe av problemet for de som lider av psoriasis har vært at sykdommen ikke har blitt oppfattet som alvorlig nok. Med den internasjonale støtten vi har fått gjennom denne resolusjonen blir det derimot fastslått av WHO at dette er en kronisk, ikke-smittsom sykdom som har stor innvirkning på pasientenes livskvalitet, og hvor det p.t ikke finnes noen kurativ behandling, sier forbundsleder i PEF Ragnar Akre-Aas.

At WHO har anerkjent sykdommen på denne måten er viktig for pasientene og for det videre arbeidet med psoriasis.

- Vedtaket vil føre til at vi blir tatt mer på alvor. Ta for eksempel tilbudet om klimabehandling. Mange har oppfattet dette som litt luksus. Resolusjonen fra WHO vil nok etterhvert være med på å endre dette bildet, sier han.  

Følgesykdommer

Resolusjonen fastslår også at det ved psoriasis er økt fare for  alvorlige følgesykdommer som metabolsk syndrom, hjerte- og karsykdommer, diabetes og Morbus Crohn. Nesten halvparten av alle psoriasispasienter utvikler også psoriasisleddgikt; en sykdom som innebærer smerter, stivhet og hevelser i ledd og kan medføre betydelig og permanent nedsatt funksjonsevne.

I tillegg til fysiske symptomer og smerter kan dessuten psoriasis medføre psykiske tilleggsbelastninger i form av sosial og arbeidsrelatert stigmatisering og diskriminering. Resolusjonen tar også opp at feildiagnostisering, forsinket diagnose og mangelfull tilgang til medisinsk behandling utgjør en utfordring i dag. Behovet for å skape  større bevissthet rundt psoriasis som sykdom, blir også understreket som viktig og derfor støttet også WHO at sykdommen bør markeres via ulike kampanjer som Verdens Psoriasisdag hvert år den 29. oktober.

Bra for forskningen

- Når denne resolusjonen nå har blitt vedtatt vil nok sykdommen også løftes i faglige kretser. Det kan bidra til økt interesse i fagmiljøene for å forske mer på hvilke utfordringer denne sykdommen bringer med seg. Derfor vil nok både bevilgningene til, og interessen for å forske på psoriasis øke i tiden som kommer, som en indirekte følge av WHOs vedtak, sier Akre-Aas. 

Les mer: www.pefnorge.no / www.ifpa-pso.org