29. oktober markeres Verdens Psoriasisdag (WPD) over hele verden. Tema i år er å bryte barrierer; Breaking Barriers for People with Psoriasis.

WHO fattet i 2014 et historisk vedtak som anerkjenner psoriasis som en alvorlig kronisk, ikke-smittsom sykdom (NCD). I år er dette vedtaket fulgt opp med en global psoriasisrapport - «WHO Global Report on Psoriasis». Rapporten ble lansert på vårparten, og har vært et barrierebrytende arbeid som gir håp om at den psykiske byrden ved å leve med psoriasis og psoriasisartritt kan bli redusert i fremtiden.

Føler skam

Mange som lever med psoriasis forteller at de føler skam over å ha sykdommen. Spesielt ungdom, som er i en vanskelig alder med hensyn til gruppetilhørighet og identitet, opplever diagnosen som problematisk. Psoriasisutslettet skaper frykt for at sykdommen er smittsom, og mange velger å holde avstand til mennesker med psoriasis som følge av manglende kunnskap rundt dette.

Både International Federation of Psoriasis Associations (IFPA), så vel som fagmiljøer i Norge, har initiert forskning som bekrefter at belastningen ved å bli diskriminert eller stigmatisert på grunn av psoriasis og psoriasisartritt øker risikoen for å utvikle psykiske lidelser. Studiene har vist at psykotiske, nevrotiske lidelser og depresjoner kan knyttes til personer med hudlidelser generelt. Vi kan nevne undersøkelsen «The Psychological Burden of Skin Diseases - A Cross Out-Sectional Multicenter Study among Dermatological Out-Patients in 13 European Countries». Der deltok 4994 pasienter fra 13 europeiske land, inklusive Norge og Danmark. Blant de inkluderte diagnosene var psoriasis, non-melanom hud-cancer, infeksjoner i hud, eksem og akne. Konklusjonen var tydelig; studien fant at voksne pasienter med psoriasis har klare psykiske co-morbiditeter (følgesykdommer).

Undersøkelsen viste videre at depresjon og nevroser var fremtredende hos psoriasispasienter. Pasientgruppen var i tillegg mer utsatt for selvmord enn de andre gruppene. Dette er et viktig signal, og et budskap som må tas på alvor. Det må settes inn forebyggende tiltak på de samfunnsområder der stigmatisering og diskriminering opptrer.

Rimelige apotekvarer

Skal Psoriasis- og eksemforbundet fortsatt være en viktig pådriver for at alle med psoriasis og psoriasisartritt skal få den behandlingen de har krav på, er det avgjørende at vi har mange medlemmer i ryggen. Vi jobber derfor kontinuerlig med å videreutvikle vårt medlemstilbud, slik at medlemmene får mest mulig utbytte av medlemskapet. Fra høsten 2016 tilbyr vi blant annet en helt ny medlemsfordel med rabatter ved handel i nettapoteket Komplett Apotek. Som medlem kan du handle et bredt utvalg fuktighetskremer, såper og andre apotekvarer til pleie av din hudsykdom, til fast – 15 prosent medlemsrabatt.

Jeg håper stadig flere som lever med en kronisk hudsykdom eller psoriasisartritt ser seg tjent med å være medlem i Psoriasis- og eksemforbundet. Vi er din samarbeidspartner, og en viktig støttespiller for god helse.

Til lykke med dagen!

 

Tekst: Terje Nordengen, generalsekretær